Wejścia zdających na maturę

Matura maj 2021

Porządek wejścia zdających na teren szkoły

W1 – wejście główne, od strony ul. Płockiej

W2 – wejście od dziedzińca szkoły

W3 – wejście przy małej sali gimnastycznej, od strony stadionu

W4 – wejście przy dużej sali gimnastycznej, od strony stadionu

 

Klasa

Sala egzaminacyjna

Wejście do szkoły

Godzina wejścia
do szkoły

 4 maja 2021 r. – język polski, poziom podstawowy

godzina rozpoczęcia egzaminu – 9:00

3A1 duża sala gimnastyczna W4 8:15
3A2 mała sala gimnastyczna W3 8:15
3A3 duża sala gimnastyczna W4 nr 1,2,3

W1 nr 4-27

8:15
3B

nr 1–13

 

sala 31

 

W1

 

8:20

nr 14–24 sala 39 W1 8:20
nr 25–36 sala 1a W1 8:20
3C aula W2 8:15
3P duża sala gimnastyczna W1 8:35
osoby piszące w osobnej sali sale: 7, 9, 20 W2 8:35
osoby piszące egzamin na komputerze sala 21 W2 8:35
absolwenci z lat ubiegłych duża sala gimnastyczna W1 8:35

5 maja 2021 r. – matematyka, poziom podstawowy

godzina rozpoczęcia egzaminu – 9:00

3A1 duża sala gimnastyczna W4 8:15
3A2 (oprócz nr: 3, 16) mała sala gimnastyczna W3 8:15
3A2, nr: 3, 16 duża sala gimnastyczna W4 nr 3, 16 8:30
3A3 duża sala gimnastyczna W1 nr 5 – 27

W4 nr 1,2,3

 

8:15
3B

nr 1–13

 

sala 31

 

W1

 

8:20

nr 14–24 sala 39 W1 8:20
nr 25–36 sala 1a W1 8:20
3C aula W2 8:15
3P duża sala gimnastyczna W1 8:35
osoby piszące w osobnej sali sale: 7, 9, 20 W2 8:35
absolwenci z lat ubiegłych sala 18, 21 W2 8:35

6 maja 2021 r. – język angielski, poziom podstawowy

godzina rozpoczęcia egzaminu – 9:00

3A1 duża sala gimnastyczna W4 8:15
3A2 mała sala gimnastyczna W3 8:15
3A3 duża sala gimnastyczna W4 nr 1 – 7

W1 nr 8 – 27

8:30

8:15

3B

nr 1–19

 

sala 31

 

W1

 

8:20

nr 22–36 sala 39 W1 8:20
3C

nr 1–15

duża sala gimnastyczna

sala 1a

W1 nr 29 – 32

W1

8:20
nr 16–28 sala 18 W2 8:35
nr 29–32 duża sala gimnastyczna W1 8:35
3P duża sala gimnastyczna W1 8:35

8:35

osoby piszące w osobnej sali sale: 7, 9, 20 W2 8:35
osoby piszące egzamin na komputerze sala 21 W2 8:35
absolwenci z lat ubiegłych duża sala gimnastyczna W1 8:35

7 maja 2021 r. – język angielski, poziom rozszerzony

godzina rozpoczęcia egzaminu – 9:00

3A1 duża sala gimnastyczna W4 8:15
3A2 duża sala gimnastyczna W4 nr 1 – 26

W1 nr 32 – 36

8:30

8:15

3A3 duża sala gimnastyczna W1 8:35
3B duża sala gimnastyczna W1 8:30
3C duża sala gimnastyczna W1 8:40
3P mała sala gimnastyczna W3 8:15
osoby piszące w osobnej sali sala 9 W2 8:35
osoby piszące egzamin na komputerze sala 21 W2 8:35
absolwenci z lat ubiegłych mała sala gimnastyczna W3 8:35

7 maja 2021 r. – język angielski, poziom dwujęzyczny

godzina rozpoczęcia egzaminu – 9:00

3A1 sala 7

 

W2 8:35

10 maja 2021 r. – język polski, poziom rozszerzony

godzina rozpoczęcia egzaminu – 9:00

3A1 duża sala gimnastyczna W1 8:30
3A3 duża sala gimnastyczna W1 8:35
3B duża sala gimnastyczna W1 8:15
3C duża sala gimnastyczna W1 8:35
3P duża sala gimnastyczna W1 8:40
absolwenci z lat ubiegłych duża sala gimnastyczna W1 8:40

11 maja 2021 r. – matematyka, poziom rozszerzony

godzina rozpoczęcia egzaminu – 9:00

3A1 duża sala gimnastyczna W4 8:15
3A2 duża sala gimnastyczna W4 nr 2 – 8

W1 nr 9 – 36

8:30

8:15

3A3 aula W2 8:15
3C aula W2 8:25
3P mała sala gimnastyczna W3 8:15
osoby piszące w osobnej sali sale: 9, 20, 21 W2 8:35
absolwenci z lat ubiegłych mała sala gimnastyczna W3 8:15

11 maja 2021 r. – wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony

godzina rozpoczęcia egzaminu – 14:00

3A1 duża sala gimnastyczna W1 13:15
3A2 duża sala gimnastyczna W1 13:25
3A3 duża sala gimnastyczna W1 13:30
3B duża sala gimnastyczna W1 13:35
osoby piszące w osobnej sali aula W1 13:40
absolwenci z lat ubiegłych duża sala gimnastyczna W1 13:40

12 maja 2021 r. – biologia, poziom rozszerzony

godzina rozpoczęcia egzaminu – 9:00

3A1 duża sala gimnastyczna W4 8:15
3A2 duża sala gimnastyczna W4 8:15
3A3 duża sala gimnastyczna W4 8:35
3C duża sala gimnastyczna W1 8:15
osoby piszące w osobnej sali aula, sala 21 W1 8:40
absolwenci z lat ubiegłych duża sala gimnastyczna W4 8:40

 12 maja 2021 r. – język francuski, poziom rozszerzony

godzina rozpoczęcia egzaminu – 14:00

3A2 aula W1 13:35

13 maja 2021 r. – geografia, poziom rozszerzony

godzina rozpoczęcia egzaminu – 9:00

3A1 duża sala gimnastyczna W1 8:15
3A2 duża sala gimnastyczna W1 8:25
3A3 duża sala gimnastyczna W1 8:35
3B duża sala gimnastyczna W1 8:30
3P duża sala gimnastyczna W1 8:40
absolwenci z lat ubiegłych duża sala gimnastyczna W1 8:40

13 maja 2021 r. – język niemiecki, poziom podstawowy

godzina rozpoczęcia egzaminu – 14:00

3A1 mała sala gimnastyczna W3 13:25
3A2 mała sala gimnastyczna W3 13:25
3A3 mała sala gimnastyczna W3 13:30
3B 3C mała sala gimnastyczna W3 13:30
3P mała sala gimnastyczna W3 13:35
osoby piszące w osobnej sali aula W2 13:35
absolwenci z lat ubiegłych mała sala gimnastyczna W3 13:35

13 maja 2021 r. – język rosyjski, poziom podstawowy

godzina rozpoczęcia egzaminu – 14:00

3A2 duża sala gimnastyczna W1 13:25
3A3 duża sala gimnastyczna W1 13:25
3B duża sala gimnastyczna W1 13:30
3C duża sala gimnastyczna W1 13:35
absolwenci z lat ubiegłych duża sala gimnastyczna W1 13:35

13 maja 2021 r. – język hiszpański, poziom podstawowy

godzina rozpoczęcia egzaminu – 14:00

3B aula

 

W1 13:35

14 maja 2021 r. – chemia, poziom rozszerzony

godzina rozpoczęcia egzaminu – 9:00

3A1 duża sala gimnastyczna W4 8:15
3A2 duża sala gimnastyczna W4 8:25
3A3 duża sala gimnastyczna W4 nr 12 -21

W1 nr 26

8:25

8:15

3C duża sala gimnastyczna W1 8:15
osoby piszące w osobnej sali aula, sala 21 W1 8:30
absolwenci z lat ubiegłych duża sala gimnastyczna W4 8:25

14 maja 2021 r. – język niemiecki, poziom rozszerzony

godzina rozpoczęcia egzaminu – 14:00

3A1 duża sala gimnastyczna W1 13:30
3C duża sala gimnastyczna W1 13:30
3P duża sala gimnastyczna W1 13:35
absolwenci z lat ubiegłych duża sala gimnastyczna W1 13:35

17 maja 2021 r. – historia, poziom rozszerzony

godzina rozpoczęcia egzaminu – 9:00

3A2 aula W1 8:35
3B duża sala gimnastyczna W1 8:25
absolwenci z lat ubiegłych duża sala gimnastyczna W1 8:35

17 maja 2021 r. – język rosyjski, poziom rozszerzony

godzina rozpoczęcia egzaminu – 14:00

3A2 duża sala gimnastyczna W1 13:30
3A3 duża sala gimnastyczna W1 13:30
3B duża sala gimnastyczna W1 13:35
absolwenci z lat ubiegłych duża sala gimnastyczna W1 13:35

17 maja 2021 r. – język rosyjski, poziom dwujęzyczny

godzina rozpoczęcia egzaminu – 14:00

3B aula

 

W1 13:35

18 maja 2021 r. – fizyka, poziom rozszerzony

godzina rozpoczęcia egzaminu – 9:00

3A1 duża sala gimnastyczna W1 8:15
3A2 duża sala gimnastyczna W1 8:20
3A3 duża sala gimnastyczna W1 8:25
3P duża sala gimnastyczna W1 8:30
osoby piszące w osobnej sali aula W1 8:35
absolwenci z lat ubiegłych duża sala gimnastyczna W1 8:35

18 maja 2021 r. – język hiszpański, poziom rozszerzony

godzina rozpoczęcia egzaminu – 14:00

3B

 

aula W1 13:35

19 maja 2021 r. – informatyka, poziom rozszerzony

godzina rozpoczęcia egzaminu – 9:00

3A1 sala 1i W1 8:30
3A2 sala 1i W1 8:30
3P sala 2i W1 8:20
absolwenci z lat ubiegłych sala 1i W1 8:30