Pożegnanie absolwentów


 Uczniowie często z utęsknieniem czekają na ostatni dzień szkoły, a jednak kiedy on nadchodzi, radość, satysfakcja i duma z zostania absolwentem szkoły średniej mieszają się z żalem, niepokojem czy poczuciem utraty bezpieczeństwa… Jest to czas refleksji, wspomnień i wzruszeń oraz trudnych pożegnań. Szczególnie w dzisiejszej sytuacji, kiedy maturzyści od wielu miesięcy nie mogli spotykać się w szkole ze swoimi koleżankami, kolegami oraz wychowawcami i nauczycielami.

Wirtualna uroczystość pożegnania absolwentów odbyła się w czwartek, 29 IV 2021 r., za pośrednictwem platformy Teams. Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Karina Kmiecińska od podsumowania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Świadectwo ukończenia liceum przyznano 195 uczniom klas  trzecich. Grupa uczniów bardzo dobrych i dobrych stanowi 55% społeczności tych klas. Na szczególne wyróżnienie z tego grona zasługują absolwenci, którzy otrzymali medale “Maxima Cum Laude”:

  • Natalia Sękowska (3A1) – Złoty Medal Maxima Cum Laude za najwyższe  wyniki w nauce (5,39)

  • Julianna Warchoł (3C) – Srebrny Medal Maxima Cum Laude za najwyższe  wyniki w nauce (5,06)

  • Marta Łazarska (3B) – Brązowy Medal Maxima Cum Laude za najwyższe  wyniki w nauce (5,00)

  • Patrycja Machnacka (3A1) – Brązowy Medal Maxima Cum Laude za najwyższe  wyniki (5,00)

  • Klaudia Tomczyk (3A1) – Brązowy Medal Maxima Cum Laude za najwyższe  wyniki w nauce (5,00)

Świadectwa z wyróżnieniem i nagrody otrzymali również: Alicja Chudzyńska (3C), Agata Czerniakowska (3C), Aleksandra Gocławska (3C), Patrycja Golas (3A1), Jakub Gorlewski (3A1), Julia Gryszpanowicz (3A1), Luiza Malińska (3A1), Zofia Miazga (3C), Weronika Płachta (3A1), Dawid Salak (3B), Dominika Sokołowska (3A1), Wiktoria Szulejewska (3A2), Maja Śmigrodzka (3A1), Daria Wilk (3A1) i Agata Witczak (3A1).

Nagrodzeni zostali także:

Natalia Koper (3C) –  finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

Julia Tokarska (3P) i Zofia Miazga (3C) – za 100 % frekwencję w ciągu trzech lat nauki

Za aktywność społeczną i artystyczną: Karolina Kostun (3A2), Patrycja Machnacka (3A1), Damian Szcześniak (3A1), Zofia Sękowska (3B), Aleksandra Marciniak (3A3), Rafał Iwanow (3A1), Jakub Kapitan (3P), Julia Żukowska (3B), Adam Wardowski (3A1), Grzegorz Kryjak (3A3), Jakub Popiołkowski (3A1), Gabriela Zielińska (3C), Martyna Wieczorek (3A3), Anna Łukaszewska (3P), Dominika Sokołowska (3A1) i Weronika Leszczyńska (3A1)

Za osiągnięcia sportowe: Wiktor Mateńko (3A3), Aleksandra Marciniak (3A3), Alicja Górecka (3A2), Adrian Lewicki (3A2), Wiktor Rutkowski (3A2), Błażej Żochowski (3A2) i Mateusz Koperski (3P).

Pani dyrektor skierowała też do wszystkich absolwentów serdeczne gratulacje, życzenia i rady:

Drodzy Absolwenci,

pożegnaniom zawsze towarzyszy świadomość, że zamknęliśmy za sobą kolejny ważny okres życia, że coś bezpowrotnie się skończyło. Rzadko w takich momentach uświadamiamy sobie, że koniec jednego etapu jest jednocześnie początkiem – nowego. Po raz kolejny, bogatsi o doświadczenie, możemy więc podjąć próbę zmierzenia się z naszym przeznaczeniem. Tak jest i tym razem.

Wydarzenia ostatniego roku uświadamiają, jak kruche jest nasze życie, jak ulotne są nasze plany. Pandemia zmieniła codzienność, narzuciła wiele ograniczeń. W tym kontekście trafne wydają się słowa Woody’ego Allena: „Jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, opowiedz mu o twoich planach”.

Mając jednak  świadomość kruchości i niepewności celów, nie możemy, a właściwie Wy nie możecie – zaprzestać poszukiwań własnej drogi w życiu. Jednocześnie doceniajcie to, co macie teraz, w tym właśnie momencie – również gdy jesteście pełni wątpliwości.

Trafnie tę myśl wyraził Paolo Coelho: “Nikt nie może tracić z oczu tego, czego pragnie. Nawet kiedy przychodzą chwile, gdy zdaje się, że świat i inni są silniejsi. Sekret tkwi w tym, by się nie poddać”.

Skorzystajcie z tej mądrości i – czego Wam życzę – bądźcie odważni oraz konsekwentni, realizujcie zamierzenia, które, mam nadzieję, pozwoliła Wam też sprecyzować nasza szkoła.

W ciągu lat, które spędziliście w jej murach, staliście się jej ważną częścią. Serdecznie dziękuję Wam za reprezentowanie naszej społeczności w konkursach i olimpiadach, zawodach sportowych, za podejmowanie różnych akcji charytatywnych, uświetnianie szkolnych uroczystości, za obecność – to również Wy  tworzycie tak bogatą już historię liceum.

I choć rzeczywistość szkolna niesie ze sobą wiele wyzwań, niekiedy też rozczarowań, to jednak – przyjaźnie, zwycięstwa, wspólnie spędzony czas – są wartościami, które decydują o jej wyjątkowości.

W imieniu własnym i wszystkich pracowników Szkoły gratuluję Wam ukończenia liceum i życzę, by wyniki matur przyniosły satysfakcję oraz otworzyły drogę na wybrane uczelnie. Życzę Wam, byście robili w życiu to, co lubicie – niech stanie się to miarą Waszego sukcesu. Niech zdobyte w naszym liceum wiedza i doświadczenie  okażą się przepustką do pomyślnej przyszłości.

 Dziękuję także Państwa Rodzicom  za pomoc i wsparcie w realizacji wszystkich działań dydaktyczno-wychowawczych.

Mimo że nasza współpraca z Wami jako uczniami właśnie się kończy, to pamiętajcie, że zawsze będziecie mile widzianymi gośćmi, zatem – do zobaczenia. Drzwi naszej szkoły zawsze pozostaną dla Was otwarte.

            Swoje życzenia maturzystom przekazały również obecne na uroczystości panie: Starosta Powiatu Płońskiego – pani Elżbieta Wiśniewska oraz przedstawicielka Rady Rodziców – pani Agnieszka Klimczewska.

            Tradycyjnie słowa pożegnania, podziękowania i życzenia na przyszłość dla starszych kolegów przekazali wspólnie w imieniu wszystkich uczniów klas pierwszych i drugich członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

            Bardzo wzruszające dla wszystkich uczestników spotkania było wystąpienie, w imieniu wszystkich Absolwentów, kończącej szkołę – Przewodniczącej SU, Karoliny Kostun. W jej przemówieniu nie zabrakło podziękowań zarówno dla dyrekcji, wychowawców, nauczycieli, innych pracowników szkoły, jak i Starostwa Powiatowego czy rodziców. Skierowała również słowa do swoich koleżanek i kolegów, apelując, by nie mówili dziś „Żegnajcie”, a ,,Do zobaczenia”: za tydzień, miesiąc, rok albo dziesięć lat… By ocalili od zapomnienia szkolne przeżycia, przyjaźnie, miłości i szukali okazji do zobaczenia się czy usłyszenia w przyszłości.

            Następnie uczestnicy spotkania obejrzeli nagraną ceremonię przekazania Sztandaru Szkoły. Uroczystość zakończył filmik prezentujący zdjęcia tegorocznych Absolwentów oraz okolicznościowe wystąpienie prof. Dariusza Rosatiego.

            Choć uroczystość była wirtualna, atmosfera była pełna realnej życzliwości, sympatii i głębokich wzruszeń.

                       Dzień później, 30 IV 2021 r., absolwenci odebrali – z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego – świadectwa ukończenia szkoły z rąk dyrekcji i wychowawców.