ZEBRANIE Z RODZICAMI


Szanowni Państwo

W środę 14.04.2021 odbędą się zebrania z rodzicami – w formie zdalnej, za pośrednictwem aplikacji Teams:

  • w klasach trzecich spotkania ogólne – początek o godz. 16:30
  • w klasach pierwszych i drugich spotkania indywidualne – w godz. 16:30–18:00

W celu zorganizowania spotkania wychowawcy wyślą zaproszenia na spotkania, korzystając z Państwa adresów mailowych dostępnych w dzienniku elektronicznym.

W dniu spotkania i o wskazanej godzinie należy kliknąć w link podany w wiadomości e-mail od wychowawcy. Prosimy o korzystanie z komputerów z zainstalowaną aplikacją Teams. W przypadku zebrań indywidualnych, prosimy rodziców, którzy chcą spotkać się z wychowawcą lub nauczycielem o bezpośredni kontakt przez dziennik elektroniczny w celu ustalenia godziny spotkania.

W sytuacji braku możliwości spotkania w wyżej wymienionym terminie lub za pośrednictwem aplikacji Teams, istnieje możliwość indywidualnego ustalenia z wychowawcą lub nauczycielem formy i terminu spotkania.

Zapraszamy także do kontaktu z dyrektorem szkoły za pomocą dziennika elektronicznego (Vulcan), aplikacji Teams, poczty elektronicznej: dyrekcja@loplonsk.pl, Karina.Kmiecinska@365.loplonsk.pl lub kontakt telefoniczny: tel. 23 6622145.

z wyrazami szacunku
Karina Kmiecińska