2 kwietnia


W celu zwrócenia uwagi społeczeństwa na potrzeby i problemy osób ze spektrum autyzmu, jak również propagowania wiedzy o tym zaburzeniu rozwoju, od kilku lat kwiecień obchodzony jest jako światowy miesiąc wiedzy na temat autyzmu.

Od 2007 roku Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 2 kwietnia obchodzony jest jako Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu.

Strona naszego Liceum również w tym dniu „zaświeci się na niebiesko”, przez co wyrazimy naszą solidarność z osobami ze spektrum autyzmu. Każdy z Was może to uczynić poprzez nałożenie ubrania w kolorze niebieskim, dodania niebieskiej żarówki lub puzzla do swojego profilu na facebook’u lub Teamsie.