Dzień MATEMATYKI


Dzień Matematyki na Płockiej

W 2019 roku UNESCO ogłosiło 14 marca Międzynarodowym Dniem Matematyki.

I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Płońsku jako Szkoła Stowarzyszona UNESCO włączyło się w obchody, organizując w środę, 17 marca, „Dzień Matematyki na Płockiej” (termin przesunięto z uwagi na trwające próbne egzaminy maturalne).

Tego dnia uczniowie klas trzecich uczestniczyli na platformie Teams w wykładzie „Statystyka matematyczna w praktycznych zastosowaniach-korelacje”. Prelegentem był dr inż. Sławomir Andrzej Torbus, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierownik Katedry Funkcji Rzeczywistych i Algebry. Pan profesor, który jest absolwentem I LO w Płońsku, przybliżył uczniom zagadnienia dotyczące korelacji zmiennych losowych.

Pozostali uczniowie i inni obserwatorzy uczestniczyli w Dniu Matematyki poprzez media społecznościowe  przez cały dzień, a wcześniej – codziennie od 14 marca – mogli obejrzeć filmy i prezentacje przygotowane przez uczniów I LO, zapoznać się z informacjami na temat matematycznych inicjatyw podejmowanych na Płockiej czy zmierzyć się z matematycznymi zagadkami.

Warto zauważyć, że nie tylko od święta matematyka cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły. Co roku wielu licealistów przystępuje do matury z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a potem kontynuuje naukę na kierunkach studiów związanych z tą dziedziną nauki. Osiągają też wysokie wyniki w konkursach matematycznych.

Na co dzień mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, m.in. uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez wykładowców Wydziału Matematyki i Informatyki Politechniki Warszawskiej w ramach realizacji programów: Młodzieżowa Akademia Matematyki i Informatyki oraz MatFizChem. Raz lub dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania on-line dla uczniów, którzy wcześniej wyrazili chęć uczestnictwa w nich. Mają oni okazję poszerzyć swoją wiedzę z matematyki o zagadnienia spoza programu, np. w czasie warsztatów „Indukcja matematyczna”, ale też utrwalić i jeszcze lepiej zrozumieć pojęcia  często pojawiające się w zestawach maturalnych, np. „Podobieństwo trójkątów”.

W tym roku uzyskaliśmy dofinansowanie mFundacji działającej przy mBanku na realizację projektu „Matematyczni Mistrzowie z Płockiej” autorstwa p. E.Stroiwąs i p. M.Kacprowskiego.

W ramach realizacji projektu odbył się konkurs matematyczny dla uczniów klas pierwszych i drugich, którego wyniki opublikowano w Dniu Matematyki na Płockiej. W konkursie wzięło udział 58 uczniów. Komisja wyłoniła 12 najlepszych uczniów, którzy weszli w skład zespołu „Mistrzowie Matematyki na Płockiej”.

Mistrzowie Matematyki na Płockiej to grupa uczniów ponadprzeciętnie uzdolnionych matematycznie, mają oni nie tylko razem rozwijać swoje zainteresowania i przygotowywać się do konkursów, ale również popularyzować matematykę wśród innych uczniów, np. w marcu prowadzili warsztaty dla swoich młodszych kolegów w czasie finału Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas ósmych, który odbywa się pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Powiatu Płońskiego.

Równolegle do konkursu wystartowała również Liga Matematycznych Mistrzów z Płockiej. Począwszy od marca, w pierwszym tygodniu każdego miesiąca na stronie internetowej publikowane są 3 zadania do samodzielnego rozwiązania. Uczeń rozwiązuje zadania przeznaczone dla jego grupy wiekowej i przesyła do opiekunów Ligi do końca danego miesiąca. Co miesiąc tworzony jest ranking zdobywców największej sumy punktów. Na zakończenie Ligi Matematycznej, podczas zakończenia roku szkolnego, nastąpi wręczenie nagród dla trójki uczniów będących najwyżej w rankingu.

Może to oni za kilka lat, jako profesorowie wyższych uczelni, będą prowadzić wykład dla młodszych kolegów z okazji Dnia Matematyki na Płockiej?