Zwrot nadpłaty – INTERNAT

Informujemy, że w dniach 01– 07 grudnia (włącznie) 2020 roku będą dokonywane zwroty nadpłaty  poniesionej z tytułu kosztów  zakwaterowania i  wyżywienia w Internacie I LO za miesiąc październik 2020 roku.

Aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów, należy wypełnić wniosek (wzór wniosku znajduje się na stronie szkoły www.loplonsk.pl, w zakładce Internat-dokumenty do pobrania) i przesłać go drogą elektroniczną na adres: internat@loplonsk.pl

Pytania dotyczące wysokości zwrotu nadpłaty proszę kierować do pani intendent telefonicznie (23 662 25 79) w godz. 8.00 -16.00  lub  drogą elektroniczną internat@loplonsk.pl w dniach 30.11.2020 – 07.12.202

                    z poważaniem

                        Kierownik Internatu
Renata Dychto