Nauczanie hybrydowe


Ze względu na objęcie niektórych naszych uczniów kwarantanną, następują zmiany w harmonogramie nauczania hybrydowego.

Drodzy Rodzice i Uczniowie,
w trosce o zdrowie wszystkich członków naszej społeczności szkolnej i zgodnie z wprowadzonymi w całym kraju nowymi zasadami bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się Covid-19, od poniedziałku 19 października 2020 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku będzie obowiązywać nauczanie hybrydowe według następujących zasad:

1. Zajęcia dla każdego ucznia będą się odbywać naprzemiennie – w jednym tygodniu w formie stacjonarnej, a w kolejnym w formie zdalnej, zgodnie ze schematem:

  1. w tygodniu: 19–23 października 2020 r.:
   • klasy: 2A1, 2A2, 2B, 2C, 2P, 2NA1, 2NA2, 2NA3, 2NB, 2NC, 2NP – nauczanie stacjonarne
   • klasy: 1A1, 1A2, 1B, 1C, 1D, 2A3, 3A1, 3A2, 3A3, 3B, 3C, 3P – nauczanie zdalne
  2. w tygodniu: 26–30 października 2020 r.:
   • klasy 2. – nauczanie zdalne
   • Klasy 1. i 3. – nauczanie stacjonarne

2. Wszystkie zajęcia będą się odbywać zgodnie z planem lekcji dostępnym w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły.

3. Lekcje stacjonarne będą trwały po 45 minut, natomiast lekcje zdalne po 40 minut i będą się odbywać według następującego tygodniowego rozkładu zajęć:

  1. Lekcje stacjonarne:
   1. 8.00–8.45
   2. 8.50–9.35
   3. 9.45–10.30
   4. 10.40–11.25
   5. 11.35–12.20
   6. 12.25–13.10
   7. 13.25–14.10
   8. 14.15–15.00
  2. Lekcje zdalne:
   1. 8.05–8.45
   2. 8.55–9.35
   3. 9.50–10.30
   4. 10.40–11.25
   5. 11.40–12.20
   6. 12.30–13.10
   7. 13.30–14.10
   8. 14.20–15.00

4. Lekcje zdalne będą prowadzone za pośrednictwem aplikacji Teams. Uczniowie są zobowiązani do wykorzystywania urządzeń zaopatrzonych w kamerę i głośniki.

5. Podczas nauczania hybrydowego Internat I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku zapewnia opiekę uczniom, którzy uczestniczą w zajęciach stacjonarnych na terenie szkoły. Pozostali uczniowie uczestniczą w zajęciach zdalnych w domu.
Obiady wydawane będą od godziny 13.10 tylko uczniom uczestniczącym w zajęciach stacjonarnych.

6. Podczas zajęć stacjonarnych należy zachować zasady bezpieczeństwa zgodnie z Procedurami organizacji pracy, nauki i opieki w I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku w czasie ograniczenia funkcjonowania placówki w związku zapobieganie przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

7. Usprawiedliwianie nieobecności oraz zwalnianie uczniów zarówno podczas zajęć stacjonarnych, jak i zdalnych, będzie się odbywać zgodnie z Regulaminem zwalniania i usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych  w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku.

Jestem przekonana, że obustronna otwartość i wyrozumiałość pozwolą nam sprawnie funkcjonować w tej dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Z życzeniami zdrowia i wyrazami szacunku
Dyrektor I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku
Karina Kmiecińska