Integracja – wrzesień 2020


Szkoła to nie tylko miejsce, w którym zdobywa się wiedzę – w czasie zdalnego nauczania wszyscy przekonaliśmy się, że równie ważny jest aspekt społeczny, kontakt z innymi ludźmi, budowanie relacji. Uczniowie klas drugich i trzecich z przyjemnością wrócili po wakacjach – do swoich kolegów, ulubionych nauczycieli i… nauki J.


Pierwszoklasiści są dopiero w trakcie poznawania nowej szkoły, jej zwyczajów i tradycji, nauczycieli, a przede wszystkim – siebie nawzajem. Aby ułatwić im aklimatyzację w nowym środowisku, w piątek 25 września, wzorem poprzedniego roku, zorganizowano Dzień Licealisty – czyli spotkanie integracyjne dla wszystkich klas pierwszych.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania przez panią dyrektor Karinę Kmiecińską i prezentacji dotyczącej działalności organizacji uczniowskich w I LO przygotowanej przez Samorząd Uczniowski.

Pozostała część dnia upłynęła uczniom bardzo aktywnie. W czasie zajęć sportowych – prowadzonych w grupach przez nauczycieli wychowania fizycznego – można było w duchu zdrowej rywalizacji i poznać się lepiej, i pośmiać, i wykazać sprawnością, sprytem czy umiejętnością współpracy w grupie.

W budowaniu pozytywnych relacji z kolegami i wychowawcą pomogły też na pewno spotkania każdej klas z pedagogiem szkolnym, panią Ewą Czwarną, oraz zaproszoną panią psycholog, Magdaleną Kretkiewicz i wychowawcami klas.

Zajęcia niewątpliwie pozwoliły uczniom trochę się na siebie otworzyć i przełamać nieśmiałość. Wyrazem tego stał się kulminacyjny punkt programu, czyli wspólne zatańczenie popularnego obecnie na całym świecie tańca Jerusalema.

Mamy nadzieję, że serdeczna i przyjacielska atmosfera, jaka wytworzyła się w Dniu Licealisty, będzie towarzyszyć uczniom (i ich wychowawcom) aż do końca ich czteroletniego pobytu w szkole!