Wejścia do szkoły

Wejściem głównym do szkoły wchodzą uczniowie klas:

1A1, 1A2, 1B, 1C, 1D, 2NA1, 2NA2, 2NA3, 2NB, 2NC, 2NP,

Wejściem przez dziedziniec między szkołą a internatem wchodzą uczniowie klas:

2A1, 2A2, 2A3, 2B, 2C, 2P

Wejściem do szkoły przy małej sali gimnastycznej w godzinach 7:40 – 8:00 wchodzą uczniowie klas:
3A1, 3A2, 3A3, 3B, 3C, 3P