Inauguracja roku szkolnego 2020/2021


Rok szkolny 2020/21 rozpoczęliśmy uroczyście, choć w reżimie sanitarnym ze względu na wciąż panującą pandemię koronawirusa. 1 IX 2020 r., według ustalonego harmonogramu, uczniowie klas drugich i trzecich spotkali się ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych, natomiast o godz. 11.30 w sali gimnastycznej zebrały się wyłącznie klasy pierwsze. Zgodnie ze szkolnym ceremoniałem poczet sztandarowy wprowadził sztandar oraz zostały odśpiewane hymny – narodowy i szkolny. Następnie głos zabrała pani dyrektor Karina Kmiecińska, witając wszystkich zgromadzonych, spośród których wyróżniła pana doc. dra inż. Wojciecha Urbańskiego – prodziekan ds. Studenckich Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej przyjechał do nas mimo tak niesprzyjających okoliczności.

Na początku swojego wystąpienia pani dyrektor krótko zaprezentowała 103-letnią historię naszej szkoły. Minutą ciszy zostali upamiętnieni jej absolwenci, pedagodzy i pracownicy, którzy poświęcili swoje życie w obronie naszej Ojczyzny w trudnym okresie II wojny światowej. Następnie pani dyrektor zwróciła się bezpośrednio do pierwszoklasistów: “Drodzy Uczniowie, najważniejszym naszym celem jest wyposażenie Was w wiedzę i umiejętności umożliwiające osiągnięcie sukcesu na egzaminie maturalnym, dostanie się na wybrane studia, ale też przygotowanie do w pełni już dorosłego życia w społeczeństwie. Mam świadomość, że niezbędnym warunkiem umożliwiającym osiągnięcie tego celu jest stworzenie Wam przestrzeni do poznania samych siebie, do działania. W naszej szkole możecie planować proces uczenia się poprzez wybór języków, rozszerzeń, ale też bierzecie odpowiedzialność za swoją przyszłość”.

W roku szkolnym 2020/2021 w 23 oddziałach możliwość realizacji tych założeń zyska 704 uczniów, w tym 154 pierwszoklasistów.

Mimo panującej pandemii rok szkolny rozpoczął się w trybie stacjonarnym. Opracowane zostały procedury bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi GIS, MZ i MEN, które będą obowiązywać na terenie liceum. Priorytet stanowi bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników.

Pani dyrektor Kmiecińska przedstawiła również zmiany kadrowe w naszej szkole. Nowym wicedyrektorem będzie pan Radosław Wasilewski, a do grona pedagogicznego dołączą:

p. Agnieszka Hojnowska-Garlej – nauczyciel j. angielskiego

p. Magdalena Kretkiewicz – psycholog szkolny

ks. Michał Łuczka – katecheta

p. Iwona Szelągowska – nauczyciel chemii

p. Agnieszka Witólska – nauczyciel geografii

Następnie pani dyrektor skierowała słowa podziękowania do pana doc. dra inż. Wojciecha Urbańskiego: “Szanowny Panie Prodziekanie, (…) Pana obecność potwierdza fakt, że współpraca szkół i uczelni wyższych jest możliwa i przynosi wymierne, obopólne korzyści. W poprzednim roku szkolnym zakończył edukację w naszym liceum pierwszy rocznik klasy politechnicznej. Jej absolwenci to głównie studenci kierunków technicznych, w tym Politechniki Warszawskiej. Korzystając z okazji, dziękujemy za pomoc w realizacji koncepcji klas politechnicznych, za dotychczasową współpracę i mamy oczywiście nadzieję na jej równie udane kontynuowanie”. Przedstawiciele absolwentów klasy politechnicznej wręczyli panu docentowi kosz słodyczy 🙂

Natomiast pan prodziekan po raz kolejny urzekł pełnym życzliwości, ale też humoru krótkim przedstawieniem idei współpracy uczelni i liceum, akcentując możliwości, jakie zyskują uczniowie i wyrażając – nawet nie nadzieję a pewność! – dotyczącą kontynuowania relacji.

Kończąc uroczystość, pani dyrektor życzyła wszystkim – nauczycielom, rodzicom i uczniom, by bezpiecznie, spokojnie – i najlepiej stacjonarnie – pracowali do dnia, w którym zabrzmi ostatni dzwonek.

Poczet sztandarowy wyprowadził sztandar, a uczniowie rozeszli sie do klas na spotkania z wychowawcami.

I tak właśnie zaczął się ten niezwykły – pełen niepokoju, ale i oczekiwania na powrót do tradycyjnie rozumianej codzienności w ławkach – szkolny rok 2020…