Zapraszamy do kontaktu z pedagogiem i psychologiem szkolnym


Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice!

Czas pandemii, choć zatrzymuje nas w domach i hamuje nasze działania, to nie likwiduje trudności, z którymi borykaliśmy się przed jego nastaniem, a bywa, że powoduje też kolejne problemy.

Pamiętajcie, jeśli:

  • nie możecie odnaleźć się w nowej sytuacji,
  • nie umiecie poradzić sobie w relacjach rodzinnych, koleżeńskich lub z nauczycielami,
  • macie problemy z nauką,
  • albo po prostu potrzebujecie, żeby ktoś Was wysłuchał

możecie uzyskać pomoc kontaktując się z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Zapraszamy do kontaktu z pedagogiem szkolnym przez dziennik elektroniczny, aplikację Microsoft Teams czy e-mail Ewa.Czwarna@365.loplonsk.pl. Żadne zgłoszenie nie pozostanie bez odpowiedzi, pedagog nawiąże kontakt telefoniczny z każdym, kto zgłosi chęć rozmowy.

Zapraszamy do kontaktu z psychologiem szkolnym przez dziennik elektroniczny, pocztę służbową: Dagmara.Biernacka-Wilomska@365.loplonsk.pl lub aplikację Messenger w następujących dniach i godzinach:

wtorek 08:00 – 13:00,

środa 12:00 – 16:00,

czwartek 14:00 – 16:00.

Psycholog zachęca również do kontaktu przy pomocy Microsoft Teams w ramach konsultacji w każdy czwartek w godzinach 15:00 – 16:00.