INTERNAT ZWROT NADPŁATY – MARZEC 2020


Informujemy, że w dniach 15 – 27 kwietnia (włącznie) 2020 roku będą dokonywane zwroty nadpłaty poniesionej z tytułu kosztów zakwaterowania i wyżywienia w Internacie I LO, w miesiącu marcu 2020 roku.

W związku z tym prosimy o wypełnienie wniosku, który znajduje się w zakładce Internat – dokumenty do pobrania (wzór wniosku) i przesłanie go elektronicznie na adres internat@loplonsk.pl.
W przypadku pytań dotyczących określenia wysokości ww. nadpłaty należy skontaktować się z intendentem telefonicznie (23 662 25 79) lub e-mailowo internat@loplonsk.pl, w dniach 15 – 27 kwietnia 2020 r., w godz. 830 – 1400.

Z poważaniem
Kierownik Internatu
Renata Dychto