Spotkanie dotyczące profilaktyki uzależnień.


W poniedziałek, 3 lutego, wszystkie klasy pierwsze liceum trzyletniego wzięły udział w spotkaniu dotyczącym profilaktyki uzależnień, prowadzonym przez członków wspólnoty Cenacolo.