Młodzi głosują


W czwartek, 10 X 2019 r., odbyła się w naszej szkole symulacja wyborów parlamentarnych do Sejmu RP. Akcję zorganizowała grupa uczniów z klasy 2B w ramach projektu edukacyjnego związanego z patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej.
W wyborach udział wzięło udział 490 osób na 720 uprawnionych do głosowania – frekwencja wyniosła 68,06 % ; głosów ważnych oddano 481.