PROJEKT POLSKO – UKRAIŃSKI „CO ZNACZY BYĆ OBYWATELEM?”


W dniach 22-28 września 2019 r. gościliśmy w naszej szkole 10-osobową grupę młodzieży z Galickiego koledżu im. Wiaczesława Czornowoła w Tarnopolu. Młodzież z Ukrainy – wraz z 14 naszymi licealistami z klas II i III – realizowała projekt „Co znaczy być obywatelem?”. Uczniowie, będący głosem młodego pokolenia, interpretowali jego temat z perspektywy dwóch krajów: Polski i Ukrainy. Wspólna praca była również okazją do nawiązania bliższych relacji, wymiany doświadczeń, a przede wszystkim doskonalenia umiejętności językowych.

Uczniowie do projektu przygotowywali się poprzez wykonanie makiet metodą Photo Voice, mającą w wizualny sposób przedstawić ich skojarzenia z głównym zagadnieniem, a swoje prace wykorzystali do stworzenia jednego, finałowego projektu, podsumowującego całokształt współpracy.

Materiały i inspirację do realizacji przedsięwzięcia zaczerpnęli ze spaceru badawczego po Płońsku oraz wycieczek do Warszawy, w trakcie których zwiedzali m.in. senat, muzeum POLIN i muzeum PRL-u, Bibliotekę Uniwersytecką oraz brali udział w warsztatach na Uniwersytecie Warszawskim. Były też (oczywiście!) chwile relaksu: warsztaty taneczne, spotkania towarzyskie czy integracja kulinarna w gospodarstwie agroturystycznym w Paryżu.

Piątkowe spotkanie, które stanowiło podsumowanie wydarzenia, rozpoczęło się od powitania przybyłych gości z Ukrainy, przedstawicieli władz powiatowych i miejskich oraz zgromadzonej społeczności szkolnej przez panią dyrektor Karinę Kmiecińską, podkreślającą, że inspiracją tematu projektu była trzydziesta rocznica wydarzeń z 1989 roku, które doprowadziły do upadku komunizmu.

Podczas spotkania głos zabrała również wicedyrektor Galickiego koledżu z Tarnopola Iryna Geletska (oprócz niej i młodzieży w delegacji byli wykładowcy: Mykhaylo Denysovskyy i Tetiana Melnyk), która podziękowała za ciepłe, gościnne i serdeczne przyjęcie, dodając, że wymiana młodzieży pozwala przełamać wszelkie stereotypy, zbliżyć się różnym kulturom. O tym zresztą traktowały także przedstawione podczas tego dnia projekty prezentujące tydzień (współ)pracy – akcentowały rolę międzynarodowej przyjaźni, potrzebę wzajemnego poznawania się.

Piątkowe spotkanie zakończyło się koncertem przygotowanym przez orkiestrę szkolną pod kierunkiem nauczyciela Rafała Szymańskiego i muzyczną niespodzianką – ukraińskim utworem „Marusia”, w wykonaniu orkiestry i uczniów liceum biorących udział w projekcie.

Wymiana została sfinansowana ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży oraz dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Koordynatorem projektu z polskiej strony była nauczycielka języka rosyjskiego – pani Anna Biernacka, a pomagali jej nauczyciele: pani Anna Grzelak, pani Magdalena Jaworska i pan Zbigniew Maraszek.