Powiatowy Konkurs Literacki “HENRYKI”


Powiatowy Konkurs Literacki adresowany do uczniów Henryki. Przez słowa do serca – czas start

Zasady uczestnictwa:

  • nadesłanie tekstów niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach/sieci
  • jeden autor może nadesłać maksymalnie 2 utwory
  • uczestnicy przysyłają prace na dowolny temat – odrębnie oceniane będą teksty liryczne oraz epickie
  • utwory nie mogą przekraczać 10 stron (czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5)
  • utwór w 2 egzemplarzach należy podpisać pseudonimem, do pracy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym pseudonimem, zawierającą kartkę z danymi personalnymi autora (imię, nazwisko, klasa, szkoła, adres mailowy i telefon ucznia [podanie nru telefonu nie jest obligatoryjne]) oraz przesłać (dostarczyć) – wraz z kartą zgłoszeniową i oświadczeniem – na adres Organizatora: I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących 09-100 Płońsk, ul. Płocka 56, dopisek: Powiatowy Konkurs Literacki
  • utwory należy przesłać także na adresy mailowe:
    Justyna Sarzalska, Marta.Domanska

WAŻNE DATY:
Termin składania prac: 17 maja 2019 r.
Ogłoszenie wyników konkursu: 31 maja 2019 r. na stronie internetowej szkoły https://loplonsk.pl/
Finał konkursu: 7 czerwca 2019 r. o godzinie 12.

Regulamin Harmonogram Karta uczestnika Oświadczenie