Powszechny internetowy konkurs matematyczny


Powszechny internetowy konkurs matematyczny dla uczniów szkół średnich organizowany przez Politechnikę Warszawską 

W dniu 13 kwietnia 2019 roku 7 uczniów z klasy 3A1 przystąpiło do półfinału konkursu matematycznego w budynku głównym Politechniki Warszawskiej. W wyniku dwugodzinnych zmagań, podczas których uczniowie musieli rozwiązać 10 zadań do finału konkursu zakwalifikowali się: Gizler Mateusz, Kowalski Wojciech, Kozakiewicz Kamil, Koźbiał Miłosz orazWolert Rafał. Droga do finału była długa. Od listopada uczniowie musieli przejść przez 4 etapy, a niektóre z tych etapów składały się z dwóch lub trzech tur zadań. Uczniowie rozwiązywali zadania w domu i rozwiązania przesyłali drogą internetową. W powszechnym konkursie internetowym biorą udział uczniowie z całej Polski, a laureaci tego konkursu są przyjmowani na Politechnikę Warszawską oraz Politechnikę Gdańską bez względu na wyniki rekrutacji. Dodatkowo laureatom sponsorzy fundują roczne stypendia na tych uczelniach.