Młodzieżowa Akademia Matematyki i Informatyki


W sobotę, 2 marca 2019 r., uczniowie Powiatowego Gimnazjum Publicznego wzięli udział w wycieczce na Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, gdzie uczestniczyli w warsztatach dotyczących teorii algorytmów. To już kolejne zajęcia w ramach – organizowanego we współpracy z Politechniką Warszawską – projektu „Młodzieżowa Akademia Matematyki i Informatyki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i koordynowanego przez dr Barbarę Roszkowską–Lech. Celem inicjatywy jest rozwijanie kompetencji matematycznych, ICT, krytycznego myślenia, umiejętności uczenia się oraz rozwiązywania problemów.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płońsku został zakwalifikowany do współpracy w towarzystwie kilku szkół z Warszawy oraz dwóch spoza stolicy: Iławy i Białegostoku. W tym roku szkolnym w ramach projektu odbył się już grudniowy wyjazd płońskich uczniów na uczelnię, wzięli oni także dwukrotnie udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców akademickich w naszej szkole. Każdorazowo uczniowie mieli okazję – w zależności od ochoty i… możliwości organizmu 😉 – zregenerować siły przy smacznym obiedzie, pizzy lub słodkich przekąskach.