POLSKO – WĘGIERSKA WYMIANA ARTYSTYCZNA (REWIZYTA)


     W dniach od 14 do 17 lutego członkowie chóru szkolnego, zespołu Buczące Rysie i zespołu klasy 3z uczestniczyli w drugiej części wymiany polsko – węgierskiej ze Szkołą Muzyczną im. László Fekete w Tiszafüred. Po styczniowej wizycie i koncercie Węgrów w Płońsku przyszedł czas na rewizytę naszych uczniów w tamtejszej szkole.

     Głównym punktem programu był piątkowy wspólny koncert uczniów z obu szkół w Domu Kultury w Tiszafüred. Rangę tego wydarzenia dla miejscowej społeczności podkreślała obecność na koncercie pana burmistrza i pani wiceburmistrz miasta, dyrektor Domu Kultury oraz innych licznie zgromadzonych mieszkańców. Pan burmistrz, otwierając koncert, zaznaczył, jak bardzo się cieszy ze współpracy i przyjaźni między Tiszafüred a Płońskiem i że ma nadzieję na jej kontynuowanie.

     Nasi uczniowie wykonali dla węgierskiej publiczności kilkanaście utworów – zarówno tych znanych nam z ich wcześniejszych występów, jak i przygotowanych specjalnie na tę okazję (m.in. dwa utwory po węgiersku, które sprawiły widzom ogromnie miłą niespodziankę). Koncert zakończyło wspólne wykonanie przez wszystkich polskich i węgierskich uczestników wymiany dwóch piosenek – po węgiersku „Az Olahok” i po polsku „Szła dzieweczka do laseczka”.

     Występ naszych uczniów wywarł pozytywne wrażenie na Węgrach – chwalono ich za talent, energię, radość i swobodę na scenie.

     Oprócz udziału w koncercie nasi uczniowie mieli też okazję w piątek poznać historię Tiszafüred i całego regionu, zwiedzając miejscowe muzeum oraz odwiedzając budynek Szkoły Muzycznej im. László Fekete, gdzie powitał ich dyrektor szkoły oraz pan wicedyrektor i organizator wymiany, Andras  Kerekes. Obaj panowie oraz inni nauczyciele zaprosili Polaków na krótką prezentację na temat Tiszafüred i ich szkoły oraz zaprezentowali instrumenty, na których uczą się grać ich uczniowie.

     Natomiast w sobotę polscy i węgierscy uczniowie udali się wspólnie na wycieczkę do pobliskiego Egeru, gdzie zwiedzali zamek (szczególnie wystawę poświęconą pracy katów i metodom tortur stosowanym w średniowieczu na Węgrzech!) oraz miasto, a następnie wypoczywali i bawili się wspólnie w basenach termalnych.

Po powrocie do Tiszafüred odbyła się uroczysta pożegnalna kolacja, w trakcie której uczniowie m.in. uczyli się razem węgierskiego tańca folkowego. Pomimo czasem dość dużej różnicy wieku i bariery językowej uczniom udało się nawiązać nić porozumienia i wzajemnej sympatii. Wymiana miała być przedsięwzięciem jednorazowym, ale wobec jej ogromnego powodzenia, organizatorzy już zaczynają szukać możliwości, aby kontynuować współpracę między naszymi szkołami. A byli to: ze strony węgierskiej –  wicedyrektor szkoły w Tiszafüred pan Andras  Kerekes  i ze strony polskiej – nauczyciel muzyki w ZSO pan Rafał Szymański. Ich projekt został zaakceptowany i sfinansowany przez Fundację im. Waclawa Felczaka.

Opiekunami wymiany ze strony polskiej byli pan Rafał Szymański, pani dyrektor Karina Kmiecińska, pani Anna Biernacka i pani Anna Janiszewska. W komunikacji między grupami pomagała pani Zofia Lang z Warszawskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Węgierskiej im. Dr. J. Antalla.