37 rocznica wprowadzenia stanu wojennego.


            W czwartek, 13 XII 2018 r., w I Liceum Ogólnokształcącym im.  H. Sienkiewicza w Płońsku została upamiętniona 37. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

            Na szkolnym korytarzu można było obejrzeć pamiętne przemówienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego i przeczytać okolicznościową gazetkę. “Siły porządkowe” legitymowały wchodzących do szkoły uczniów. Na przerwach można było oglądać  inscenizacje demonstracji “działaczy” NSZZ “Solidarność”, a ze szkolnego radiowęzła płynęła muzyka z lat 80-tych.

            Organizatorami przedsięwzięcia byli uczniowie klasy 3b1 wraz  z historykiem – panem Krzysztofem Jarosiewiczem.