Warsztaty konstytucyjne.


                6 czerwca 2018 r. odbyły się zajęcia z zakresu edukacji obywatelskiej prowadzone przez pracowników Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Wzięli w nich udział uczniowie klas 1b i 2b.

            Zajęcia rozpoczął wykład prof. Tomasza Słomki “Wstęp do konstytucji”. Następnie odbyły sie warsztaty, podczas których młodzież podzielona została na 4 grupy a każdej z nich została przyporządkowana tematyka rozdziału Konstytucji dla Miasta:

– grupa I: Podstawowe zasady działania miasta ( dr Katarzyna Rychlicka-Maraszek)
– grupa II: Wolności, prawa i obowiązki mieszkańców (prof. Ewa M. Marciniak)
– grupa III: Instytucje i prawo miejskie (prof. Tomasz Słomka)
– grupa IV: Promocja miasta i jego współpraca z otoczeniem zewnętrznym (dr Bartłomiej Biskup)

Na początku zajęć warsztatowych uczniowie analizowali analogiczne przepisy Konstytucji RP, a następnie przygotowywali odpowiednie artykuły składające się na rozdział Konstytucji dla Miasta. Grupa wybierała swojego sprawozdawcę, który przedstawiał założenia rozdziału podczas części podsumowującej, na której spotkali się przedstawiciele wszystkich grup. Następnie odbyła się dyskusja, do której zapisywali się zainteresowani uczniowie, po czym Konstytucja dla Miasta (większością 2/3 głosów) została przyjęta.