Przemoc i metody jej przeciwdziałania.


W czwartek, 26 kwietnia 2018 r., odbyły się warsztaty dla klas pierwszych liceum prowadzone przez dr Katarzynę Rychlicką-Maraszek  i studentów Wydziału Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Temat zajęć: Przemoc i metody jej przeciwdziałania.