1P na Wydziale Elektrycznym


W środę 25 kwietnia uczniowie klasy 1P podczas kolejnej wizyty na Wydziale Elektrycznym uczestniczyli w doświadczeniach w laboratorium wysokich napięć. W pracowni tej zostali zapoznani ze strukturą sieci elektroenergetycznej w kraju oraz elementami składowymi tego systemu: wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Dowiedzieli się też o wytrzymałości dielektrycznej materiałów i układów izolacyjnych oraz w jakich okolicznościach powstają przepięcia w układach energetycznych i metody ich ograniczania.Zaprezentowane zostały podstawowe wyładowania elektryczne w gazach. Wyładowania niezupełne w dielektrykach i układach izolacyjnych. Zjawisko ulotu i metody jego ograniczania oraz zastosowanie ulotu w technice. Wyładowania powierzchniowe. Ogólna charakterystyka przepięć. Wyładowania piorunowe i przepięcia atmosferyczne. Ochrona przepięciowa i odgromowa.

W laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej zapoznani zostali za źródłami zakłóceń elektromagnetycznych i ich oddziaływaniu na urządzenia i instalacje.

Zajęcia prowadzili: dr inż. Andrzej Łasica oraz mgr inż. Zuzanna Krawczyk

Wyładowanie elektryczne Skutki wyładowania elektrycznego