Egzamin gimnazjalny 2018


W środę, 18 kwietnia 2018 r. o godz. 900, 72 uczniów z klas 3.  PGP przystąpiło do egzaminów kończących szkołę. Sesję egzaminacyjną, trwającą 3 dni, rozpoczął test z historii i wiedzy o społeczeństwie. Tego samego dnia, o godz. 1100, gimnazjaliści pisali egzamin z języka polskiego. W czwartek, 19 kwietnia, zmierzyli się natomiast z zadaniami z bloku matematyczno-przyrodniczego. Ostatni dzień egzaminów (20 kwietnia) to testy z języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 15 czerwca 2018 r.