Debata „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga”.


W piątek, 23 II 2018 r., odbyła się w auli szkolnej debata „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga”. Jej inicjatorami byli: Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie i Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu, a organizatorami ciechanowska delegatura kuratorium oraz nasza szkoła.

W debacie – oprócz organizatorów – uczestniczyli też dyrektorzy, pedagodzy szkolni, nauczyciele i uczniowie z 13 szkół z powiatu płońskiego. Konferencję otworzył pan starosta Andrzej Stolpa. Następnie głos zabrali prelegenci – przedstawiciele następujących instytucji:

  • Sanepidu – pani Anna Ozimkiewicz i pani Ewa Wojnarowska
  • Policji – asp. szt. Piotr Jaszczur
  • Poradni Psychologiczno – pedagogicznej – pan Bartłomiej Pietraszek
  • Ośrodka Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego dla Młodzieży w Wólce Przybojewskiej – pan Krzysztof Fabisiak i dyrektor ośrodka – pan Zbigniew Żbikowski (certyfikowani specjaliści, terapeuci uzależnień)

Po prelekcjach i prezentacjach odbył się panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli: sanepidu, policji i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Uczestnicy zwrócili szczególną uwagę na wpływ dopalaczy i narkotyków na organizm człowieka, pomoc osobom uzależnionym oraz granice odpowiedzialności prawnej. Młodzież włączyła się do dyskusji, zadając pytania, które dotyczyły m. in.:

  • sposobów rozpoznawania rodzajów narkotyków,
  • zachowania wobec osoby będącej pod wpływem środków odurzających,
  • źródeł pomocy dla osoby uzależnionej,
  • przyczyn sięgania po narkotyki przez młodzież,
  • legalizacji narkotyków – jej zasadności i wiążących się z tym zagrożeń.

Dyskusję podsumowała pani Lucyna Witczak – starszy wizytator z ciechanowskiej delegatury Kuratorium Oświaty, która podziękowała także za organizację i udział w debacie.

Za organizację oraz przebieg spotkania z naszej strony odpowiadali – pani wicedyrektor Ewa Koperska oraz pan Sławomir Kowalski.