Sejmik uczniowski 2017


We wtorek, 5 XII 2017 r., odbył się Sejmik Uczniowski. Wzięło w nim udział po dwóch delegatów z każdej klasy. Po otwarciu obrad przez przewodniczącego Zarządu Samorządu Uczniowskiego, Wojciecha Iwańczyka, uczniowie podzielili się na 4 grupy (klasy gimnazjalne, klasy pierwsze, drugie i trzecie liceum), w których przygotowywali pytania i projekty wniosków. Następnie, po podsumowującej dyskusji, przewodniczący zaprosił do sali obrad pana dyrektora Ryszarda Buczyńskiego i przedstawił przygotowane przez uczniów pytania – dotyczyły one m.in. możliwości zmian w statucie szkoły (dodatkowa n-ka dla uczniów, którzy mają 100% frekwencję przez 3 miesiące), organizacji zajęć na basenie na ostatnich godzinach lekcyjnych, otwarcia drzwi na dziedziniec z ławkami czy… braku papieru toaletowego w łazienkach.

Dyrekcja szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  i Radą Rodziców stara się w miarę możliwości realizować wnioski uczniów.