1P na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej


W poniedziałek 27 listopada klasa 1P uczestniczyła w zajęciach i wykładzie przeprowadzonym przez doc. dr inż. Wojciecha Urbańskiego prodziekana Wydziału Elektrycznego. Zajęcia były zorganizowane w ramach porozumienia o wspólnym prowadzeniu klasy autorskiej. Nasi uczniowie poznali laboratorium w Zakładzie Maszyn Elektrycznych Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz mieli możliwość przyglądać się zajęciom laboratoryjnym w tym zakładzie.

Podsumowaniem pobytu było zwiedzanie Muzeum Politechniki Warszawskiej, po którym oprowadzał dr Andrzej Ulmer.