Zakończenia roku szkolnego liceum.


Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas licealnych rozpoczęła się w sali gimnastycznej o godz. 900. Zgodnie ze szkolnym ceremoniałem wprowadzony został sztandar szkoły, a chór szkolny, złożony z uczniów gimnazjum i liceum, odśpiewał hymn narodowy oraz hymn szkoły. Pan dyrektor Ryszard Buczyński powitał gościa uroczystości – pana starostę Andrzeja Stolpę oraz całą społeczność szkolną,a następnie dokonał podsumowania kończącego się roku szkolnego.

W bieżącym  roku do 18 klas licealnych uczęszczało 585 uczniów. 28 kwietnia 2017 roku szkołę ukończyło 201 uczniów klas trzecich.

W wyniku klasyfikacji indywidualnej najwyższe przeciętne ocen uzyskało 26 osób. Uczniowie ci otrzymają świadectwa z wyróżnieniem. Są to:

 • Jan Bałdyga (2b) – śr. 5,30
 • Aleksandra Bartkowska (1c) – śr. 5,13
 • Jolanta Konstantinow (2a2) – śr. 5,11
 • Wojciech Kowalski (1a1) – śr. 5,06
 • Emilia Ślubowska (1a3) – śr. 5,00
 • Anna Dąbrowa (2b) – śr. 5,00
 • Patrycja Juźwik (2b) – śr. 5,00
 • Julia Draganiak (2b) – śr. 5,00
 • Klaudia Dąbrowska (1c) – śr. 4,93
 • Barbara Lewandowska (2b) – śr. 4,90
 • Gabriela Majtczak (2b) – śr. 4,90
 • Rafał Kępczyński (2a1) – śr. 4,89
 • Radosław Jechalik (2b) – śr. 4,89
 • Agata Wątkowska (1b) – śr. 4,88
 • Damian Malicki (2a1) – śr. 4,88
 • Ewelina Fryzowska (2a1) – śr. 4,88
 • Łukasz Szmigielski (1a3) – śr. 4,81
 • Julia Skonieczna (1a3) – śr. 4,80
 • Łukasz Kamiński (2b) – śr. 4,80
 • Weronika Witkowska (2b) – śr. 4,80
 • Rafał Wolert (1a1) – 4,75
 • Łukasz Dumański (1a1) – śr. 4,75
 • Jakub Piątkowski (2a1) – śr. 4,75
 • Mateusz Ścisłowski (2a1) – śr. 4,75

W sumie 81 osób osiągnęło wyniki bdb, a 173 – dobre. Razem stanowią oni grupę 254 osób, tj. 46,7% ogółu uczniów.

Osiąganie dobrych wyników w nauce jest nierozerwalnie związane z frekwencją, która pozostawia wiele do życzenia i w  bieżącym roku szkolnym wyniosła 85,6%. Na szczególną pochwałę zasługuje więc grupa 10 uczniów, którzy nie opuścili ani jednego dnia w ciągu roku szkolnego.

Wśród wystawionych przez wychowawców ocen zachowania dominują oceny wzorowe i bardzo dobre. Uczniów z ocenami wzorowymi jest 248.

Na szczególne podkreślenie zasługują osiągnięcia uczniów klas I i II w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych:

 • Jolanta Konstantinow (2a2) – finalistka XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego;
 • Anna Dąbrowa (2b) – finalistka z wyróżnieniem XLI Olimpiady Artystycznej w sekcji historii muzyki;
 • Mateusz Jędrzejewski (2c1) – II miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
 • Paulina Bębenek (2c1) – finalistka XXI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej;
 • Przemysław Chmielewski (1b) I miejsce w XIII edycji Konkursu Papieskiego;
 • Sebastian Charzyński (1a3) –  srebrny medal w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w biegu na 60 m – Toruń 2017;
 • Paulina Kowalska (1c)brązowy medal w Mistrzostwach Polski LZS w pchnięciu kulą – Piła 2017;
 • Adam Białęcki (2a1) – brązowy medal w Mistrzostwach Polski LZS w biegu na 3000 m z przeszkodami – Piła 2017; 7 miejsce w Mistrzostwach Polski U-18 w biegu na 2000 m z przeszkodami – Wrocław 2016, 7 miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w biegu na 3000 m – Toruń 2017;

W wyniku klasyfikacji indywidualnej nauczyciele zgłosili 16 wniosków o niepromowanie. 15 uczniów uzyskało prawo do zdawania egzaminu poprawkowego, co oznacza, że będą mogli otrzymać, jeszcze w tym roku,  promocję do następnej klasy.

Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria szkolnego regulaminu współzawodnictwa międzyklasowego, ustalono, że I miejsce zajęły ex aequo klasy 1a1 i 2b – otrzymają one od Rady Rodziców nagrody pieniężne w wysokości po 1250 zł.

Na zakończenie swojego wystąpienia pan dyrektor życzył wszystkim słonecznych, beztroskich wakacji, zwracając jednocześnie uwagę na konieczność kierowania się w trakcie wypoczynku bezpieczeństwem i rozwagą. Następnie pan dyrektor wręczył świadectwa, nagrody książkowe i pamiątkowe kubki 28 wyróżnionym uczniom. Oficjalną część uroczystości zakończyło wystąpienie pana starosty Andrzeja Stolpy i wyprowadzeniem sztandaru szkoły.

Następnie przyszedł czas na rozrywkę. Koło Kultury Żywego Słowa odegrało scenkę rodzajową, akcentującą, że zwrot “uczyć się” jest w czasie wakacji wyjątkowo… niemodny, natomiast zespół Buczące Rysie zaprezentował kilka znanych przebojów: “Jaki tu spokój”, “Agnieszka”, “Całuj mnie” i “Final countdown”. Po występie uczniowie rozeszli się do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami, którzy wręczyli im świadectwa promocyjne oraz nagrody.