Zakończenia roku szkolnego gimnazjum.


Uroczystość  zakończenia  roku szkolnego 2016/2017 dla uczniów PGP rozpoczęła się w sali gimnastycznej o godz. 1100. Po wprowadzeniu sztandaru gimnazjum i odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrała pani wicedyrektor Karina Kmiecińska. Po powitaniu wszystkich uczestników uroczystości: gościa – pana starosty Andrzeja Stolpy, nauczycieli, rodziców i uczniów, pani wicedyrektor dokonała podsumowania kończącego się roku szkolnego.

W roku szkolnym 2016/2017 do sześciu klas Powiatowego Gimnazjum Publicznego uczęszczało  217 uczniów. Wszyscy zostali sklasyfikowani i promowani. 72  uczniów klas trzecich otrzyma świadectwa ukończenia gimnazjum.

Średnia ocen ze wszystkich zajęć  edukacyjnych  wyniosła  4,56 i jest nieznacznie  wyższa od  wyników z lat poprzednich. Średnie poszczególnych klas wahają się pomiędzy 4,42 – 4,62. Najwyższą przeciętną ocen uzyskała klasa 2z.

Grupa uczniów bardzo dobrych, czyli takich, którzy uzyskali średnią powyżej 4,5, liczy 125 osób, tj.57,6 % całej społeczności. Uczniowie dobrzy (ze średnią powyżej 4,0) to grupa 73 osób. Uczniowie bardzo dobrzy i dobrzy stanowią 91% całej społeczności.

Najwyższe średnie ocen uzyskało troje uczniów: Nicole Akpang (2w) – 5,63, Natalia Sękowska (2w) – 5,44 i Wiktoria Pietrzak (1z) – 5,43. Średnie ocen w przedziale 5,00 – 5,63 uzyskało 45 osób. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 21 uczniów klas trzecich, 31 uczniów klas drugich i 25 uczniów z klas pierwszych.

Frekwencja klas gimnazjalnych wyniosła 89,14%. Najlepiej do szkoły uczęszczali uczniowie klasy 2z (92,5%). Dwoje uczniów miało100% frekwencję: Krzysztof Szadkowski z klasy 3z  i Filip Braniewski z klasy 2z.

W bieżącym roku szkolnym wychowawcy, oceniając zachowanie, wystawili 153 oceny wzorowe, 35 bardzo dobrych, 27 dobrych i 2 oceny poprawne.

W szkolnej  rywalizacji pierwsze miejsce ex aequo zajęły klasa 3z i 2w.

Nasi uczniowie odnosili sukcesy w konkursach przedmiotowych i tematycznych. Najwyższe osiągnięcia w konkursach wiedzy osiągnęli:

 • Maria Smolińska (3w) – laureatka Konkursu Historycznego, finalistka Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS”
 • Marta Łazarska (2z) ) – laureatka Konkursu Historycznego
 • Piotr Majewski (2w) – finalista Konkursu Historycznego, laureat Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864”
 • Agata Calińska (3z) – finalistka interdyscyplinarnego Konkursu Filozoficznego  „W drodze ku mądrości”
 • Ewelina Karpińska (3w) – finalistka interdyscyplinarnego Konkursu Filozoficznego „W drodze ku mądrości”, I miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych
 • Zuzanna Zadroga (1z) – laureatka (I miejsce) Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS”
 • Wiktoria Pietrzak (1z) – laureatka Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS”
 • Nicole Akpang (2w) – laureatka Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS”
 • Paweł Magnuszewski (1z) – finalista Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „BENEDICTUS”

Jak co roku nasi gimnazjaliści znakomicie radzili sobie w zawodach sportowych, zarówno tych na szczeblu powiatu, rejonu, jak i województwa. Nagrody indywidualne i drużynowe za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych  zostały wręczone 22 czerwca na apelu podsumowującym rok sportowy. We współzawodnictwie sportowym pierwsze miejsce zajęła klasa 2w. Na szczególne wyróżnienie zasługują osiągnięcia sportowe Zuzanny Bronowskiej – uczennica klasy 3z zdobyła srebrny medal  Halowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w biegu na 600 metrów – Toruń 2017. Zuzanna została powołana do reprezentacji Polski na 14. Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy – Gyor 2017 (zawody odbędą się w lipcu).

W kwietniu uczniowie klas 3. przystąpili do egzaminu gimnazjalnego. Jego wyniki, w ujęciu  procentowym, przedstawiają się następująco:

 • historia i wos – 82% (średni wynik w województwie mazowieckim wyniósł 61,8%)
 • język polski – 87,9% (72,4 %)
 • przyroda – 71,9 % (54,9%)
 • matematyka – 76% (50,9%)

Język obcy: poziom podstawowy

 • angielski – 95,4% (71,1%)
 • francuski – 81,5% (70,3%)
 • niemiecki – 91,5% (54,3%)
 • rosyjski – 84,5% ( 57,7%)

Język obcy: poziom rozszerzony

 • angielski – 85,2% (53,2%)

Wyniki wszystkich egzaminów w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej oraz z języka angielskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym mieszczą się w 9. staninie, czyli najwyższym.

Wyniki indywidualne uczniów zostały podane w ujęciu procentowym i centylowym. Wynik centylowy umożliwia każdemu zdającemu porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju.  48 % wyników indywidualnych uczniów naszego gimnazjum w skali centylowej mieści się w przedziale od 90 do 100, co oznacza, że uczniowie ci są wśród 10 % najlepszych gimnazjalistów w Polsce.

Kończąc swoje wystąpienie, pani wicedyrektor pogratulowała wszystkim uzyskanych wyników, a o wręczenie świadectw oraz nagród książkowych, pamiątkowych tarcz absolwenta i kubków uczniom szczególnie wyróżniającym się, poprosiła pana dyrektora Ryszarda Buczyńskiego. Po rozdaniu nagród głos zabrał pan starosta Andrzej Stolpa, który w krótkim wystąpieniu pogratulował gimnazjalistom i nauczycielom wspaniałych wyników oraz życzył wszystkim udanego i bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku. Część oficjalną uroczystości zakończyła ceremonia przekazania sztandaru – poczet złożony z uczniów klas 3. przekazał sztandar swoim młodszym kolegom.

W części artystycznej, podobnie jak podczas zakończenia klas licealnych, wystąpili uczniowie z Koło Kultury Żywego Słowa oraz zespół Buczące rysie. Piosenki wzbudziły na tyle duży aplauz, że… uczniowie nie tylko zaczęli spontanicznie tańczyć, ale też porwali swoim entuzjazmem gości i nauczycieli, w tym dyrekcję oraz p. Stolpę. Zakończenie było więc naprawdę radosne…