Pożegnanie absolwentów 2017


W czwartek, 25 V 2017 roku, o godz. 1345 w auli szkolnej odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły 201 absolwentom naszego liceum. Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru liceum i odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie głos zabrał pan dyrektor Ryszard Buczyński, który powitał przybyłych na uroczystość:

  • Starostę Płońskiego – Pana Andrzeja Stolpę
  • Panią wizytator KO w Warszawie Delegatura w Ciechanowie – Krystynę Rusin
  • Naczelnika Wydziału Oświaty w Starostwie Płońskim – pana Pawła Dychto
  • Ks. kanonika Edmunda Makowskiego
  • nauczycieli, rodziców oraz absolwentów

i – tradycyjnie już – dokonał krótkiego podsumowania przebiegu zakończonych 22 maja egzaminów maturalnych oraz zaprezentował osiągnięcia szczególnie wyróżniających się absolwentów. Do tego grona należą:
• Maciej Bednarski (A1) – świadectwo z wyróżnieniem (5,00), Złoty Medal „Maxima Cum Laude”
• Natalia Zadroga (B) – świadectwo z wyróżnieniem (4,94), Srebrny Medal „Maxima Cum Laude”
• Karolina Urbańska (A1) – świadectwo z wyróżnieniem (4,88), Brązowy Medal „Maxima Cum Laude”
• Franciszek Łukasiewicz (A1) – I miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym
• brązowe medale w sztafetowym biegach przełajowych w XVIII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej zdobyły: Daria Cygańska (A1), Justyna Jasińska (A3), Karolina Siedlecka (A2), a wicemistrzami w sztafetowym biegach przełajowych w XVIII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej zostali: Mateusz Kamiński (C), Jakub Kowalski (C), Piotr Kozłowski (A3), Kamil Popowski (A2), Kacper Ząbczyk (A3)
Ponadto świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymują:
• Katarzyna Cichewicz (C) – 4,82
• Monika Janiszewska (B) – 4,78
• Łukasz Kwiatkowski (B) – 4,76
• Klaudia Łuniewska (B) – 4,76
• Szymon Rostek (A1) – 4,76
• Paulina Szatkowska (A1) – 4,82

Tegoroczne matury wiążą się też z gratyfikacją finansową w postaci nagrody dla trzech najlepszych absolwentów, którzy osiągną najwyższy wynik z egzaminu z: matematyki, fizyki i historii. Nagrody ufundował pan Ryszard Pytlak – każdą w wysokości 2 tysięcy złotych. Po ogłoszeniu wyników matur zwycięzcy zostaną poinformowani o miejscu i czasie odbioru nagrody.

Następnie pan dyrektor zwrócił się bezpośrednio do absolwentów:
„Egzaminy maturalne, które zakończyły się niemal przed chwilą, są zwieńczeniem pewnego etapu w Waszym życiu. Jednocześnie stanowią przepustkę do dalszej edukacji. I tu zaczyna się problem, można by rzec stary jak świat, problem z odpowiedzią na pytanie: „Co dalej?”.
Nie jest łatwo w wieku 19 lat wiedzieć dokładnie, czego szukamy w życiu. Często nasze wybory są podyktowane oczekiwaniami najbliższych, marzeniami o dorównaniu naszym idolom. Rzadko wiemy dokładnie, na czym nam zależy i jak możemy to osiągnąć, a przecież, jak pisał Seneka: „Jeżeli nie wiesz, do jakiego portu masz dopłynąć, to nie licz, że wiatry ci będą sprzyjać”.
Może więc warto odważyć się, podjąć próbę osiągnięcia czegoś, co jest na-szym cichym marzeniem, ale wydaje się nam nieosiągalne. Warto też mieć odwagę porzucić wybrany cel, kiedy przekonamy się, że nie dokonaliśmy właściwego wyboru. Często zdarza się też, że na gruzach naszych planów pojawiają się nowe możliwości i to one wskazują nam właściwą drogę w życiu.
Wszyscy tak bardzo chcemy być w życiu szczęśliwi. Szczęście rzadko koja-rzymy jednak z codziennością, nic więc dziwnego, że nie postrzegamy tego, co nas otacza, w tych kategoriach. Do bycia szczęśliwym często brakuje nam tak mało i tak dużo zarazem, a przecież wystarczy „…żebyśmy zdali sobie z tego sprawę” (Paul Valery).
Według Oscara Wilde „istnieją tylko dwie tragedie w życiu: pierwsza polega na tym, że się nie osiąga tego, czego się pragnie, druga polega na tym, iż właśnie to się osiąga”. Chciałbym, byście uniknęli życiowych tragedii. Jeśli jednak okaże się to niemożliwe, to życzę Wam, by ta druga tragedia, związana z osiągnięciem wybranych celów, stała się Waszym udziałem, bo trudno jest być szczęśliwym, kiedy mamy przekonanie, że zmarnowaliśmy życiowe szanse. Wykorzystujcie więc swoje szanse i nie zrażajcie się porażkami.
Jeśli będziecie mieli cele w życiu, to mimo problemów znajdziecie swoją dro-gę, czego Wam życzę w imieniu własnym i wszystkich pracowników Szkoły. Powodze-nia!

Po przemówieniu dyrektor wręczył świadectwa ukończenia szkoły, medale “Maxima Cum Laude”, nagrody książkowe i tarcze absolwenta 13 wyróżnionym uczniom.
Kolejnym punktem spotkania były okolicznościowe wystąpienia gości. Głos zabrali: pani wizytator Krystyna Rusin, pan starosta Andrzej Stolpa i ks. kanonik Edmund Makowski, którzy również pogratulowali maturzystom wejścia w dorosłość i życzyli im powodzenia. Z kolei w imieniu uczniów klas młodszych absolwentów pożegnał prze-wodniczący Samorządu Uczniowskiego, Wojciech Iwańczyk. Wystąpiła również przed-stawicielka absolwentów, Karolina Zielińska.
Oficjalną część uroczystości zakończył ceremoniał przekazania sztandaru uczniom klas drugich.

Następnie przyszedł czas na rozrywkę… Dostarczył jej, znany między innymi z programu „Jaka to melodia”, Grzegorz Wilk. Wokalista zaprezentował takie piosenki jak „Będziesz moją damą” Grechuty, „Feel” Williamsa czy „New York, New York” Sinatry, jednocześnie starając się – w odniesieniu także do własnych doświadczeń – zaprezentować zebranym w auli krótką lekcję muzyki. Podkreślał, że muzyka uczy wrażliwości i… łączy pokolenia. Ale to potwierdzić musieliby już sami maturzyści 😉 W nostalgiczny nastrój – odpowiedni do wagi dnia, ostatniego w takim gronie – wprowadziła autorska piosenka artysty.
Po występie absolwenci wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych, gdzie zostały im wręczone świadectwa szkolne oraz nagrody – książki i pamiątkowe tarcze. Kolejny rocznik w stuletniej historii naszej szkoły opuścił licealne mury…