Matura 2017


Zimna wiosna sprawiła, że w tym roku kasztany na matury nie zakwitły… I jeszcze ten ulewny deszcz, który w czwartkowy poranek, 4 maja 2017 r., powitał tegorocznych maturzystów… Wszystko to nie zdołało jednak popsuć podniosłej atmosfery, jaka towarzyszy zawsze pierwszemu dniu matur. O godz. 900 201 absolwentów naszego liceum przystąpiło do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia o godz. 1400 grupa 65 osób zmagała się z zadaniami z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.
W piątek, 5 V, abiturienci zdawali matematykę na poziomie podstawowym, która -podobnie jak język polski – jest przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich zdających. W kolejnych dniach odbywały się egzaminy z następujących przedmiotów:

8 V – języka angielskiego (poziom podstawowy i rozszerzony)
9 V – matematyki (poziom rozszerzony)
10 V – wiedzy o społeczeństwie i informatyki
11 V – języka niemieckiego (poziom podstawowy i rozszerzony)
12 V – biologii
15 V – historii
16 V – chemii i geografii
17 V – języka rosyjskiego (poziom podstawowy i rozszerzony)
18 V – fizyki
22 V – języka hiszpańskiego (poziom podstawowy i rozszerzony) – po raz pierwszy w naszej szkole!
Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 30 czerwca 2017 r.

Ustna część matur – z języka polskiego i wybranego języka obcego – rozpoczęła się 8 maja i trwała do 22 maja. Przeszło ją pomyślnie 100 % zdających.
201 osób zdających język polski uzyskało średni wynik równy 33,2/40 punktów możliwych do uzyskania (83%).
Język angielski zdawało 170 osób – śr. 23,9/30 (79,7%).
Język niemiecki zdawało 10 osób – śr. 22,1/30 (73,7%).
Język rosyjski zdawały 22 osoby – śr. 24,2/30 (80,7%).
Język hiszpański zdawała 1 osoba – śr. 12/30 (40%)