Wybory do Samorządu Uczniowskiego


21 marca 2017 r. odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. O miejsca w 5-osobowym zarządzie ubiegało się 9 kandydatów:

 • Eryk Akpang (1a3)
 • Julia Bodek (1a1)
 • Wojciech Iwańczyk (2a3)
 • Jakub Kapitan (2z)
 • Adrian Lewicki (2w)
 • Filip Rudnicki (2b)
 • Marek Sobczyński (2a2)
 • Emilian Tysa (2a3)
 • Rafał Iwanow (2w)

Na tydzień przez wyborami na szkolnych korytarzach pojawiły się plakaty wyborcze przygotowane przez kandydatów.

Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Szkolna Komisja Wyborcza w składzie: Przewodnicząca – Weronika Witkowska (2b), członkowie – Klaudia Olszewska (2b), Alicja Mucha (2b), Aleksandra Gołaszewska (2b), Joanna Wysocka (2c1), Joanna Piekarczyk (2a2), Barbara Lewandowska (2b), Julia Zalewska (2b), Katarzyna Karpińska (2b), Izabela Szczecińska (1a2) i Klaudia Wrońska (1a2).

Uprawnionych do głosowania było 802 uczniów gimnazjum i liceum. Wzięło w nim udział 511 osób, frekwencja więc wyniosła 63, 72 %. Oddano 21 nieważnych głosów.

Największą ilość głosów uzyskali i na podstawie Ordynacji Wyborczej do Zarządu Samorządu Uczniowskiego weszli: Wojciech Iwańczyk (335 głosów), Filip Rudnicki (329), Julia Bodek (267), Marek Sobczyński (247), Emilian Tysa (193) oraz gimnazjalista – Rafał Iwanow (277).

Na pierwszym po wyborach spotkaniu nowego Zarządu SU jego członkowie rozdzielili miedzy sobą funkcje:

 • przewodniczący – Wojciech Iwańczyk
 • wiceprzewodniczący – Filip Rudnicki
 • sekretarz – Julia Bodek
 • skarbnik – Emilian Tysa
 • członek – Marek Sobczyński
 • przedstawiciel PGP – Rafał Iwanow

Nowemu zarządowi życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności uczniowskiej, jak najwięcej nowych inicjatyw i wspaniałych pomysłów na urozmaicenie “uczniowskiej niedoli”.