Rewizyta młodzieży holenderskiej


      W dniach 11.03.2017-18.03.2017 roku odbyła się w naszej szkole – w ramach wymiany polsko-holenderskiej – rewizyta młodzieży holenderskiej ze szkoły Dollard College w Winschoten. Gościliśmy 12-osobową grupę uczniów wraz z dwiema opiekunkami: Edith Konijn i Loes Goer. Koordynatorem wymiany ze strony polskiej była w bieżącym roku szkolnym pani Agnieszka Socik.

            Temat tegorocznego projektu brzmiał: Polska w Unii Europejskiej – sukces czy porażka? Zadaniem uczniów było przygotowanie stoisk reklamowych związanych z tym zagadnieniem wraz z plakatami oraz broszurami. Dodatkowo każda grupa miała opracować prezentację multimedialną, którą prezentowała na apelu podsumowującym wymianę.

Program wymiany obejmował również:

  • wizytę w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
  • polsko-holenderski mecz siatkówki
  • warsztaty kreatywne – tworzenie i dekorowanie jajka wielkanocnego
  • spotkanie nauczycielek holenderskich z panem dyrektorem Ryszardem Buczyńskim
  • wycieczkę do Warszawy (zwiedzanie Muzeum Narodowego i Muzeum Fryderyka Chopina)