Święto Niepodległości – Apel 16.11.2015


Mimo że na co dzień słyszymy słowa „Polska”, „ojczyzna”, „jesteśmy Polakami”, rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że łączą się z nimi inne pojęcia, takie jak: wspólne dobro, poczucie tożsamości, kultura. Myślą przewodnią apelu, przygotowanego z okazji Święta Niepodległości przez uczniów klasy 3b pod kierunkiem uczennicy Anny Dobrowolskiej i opieką merytoryczną historyka p. Krzysztofa Jarosiewicza, było ukazanie, dlaczego Typowy Pan Kowalski powinien szczycić się tym, iż jest Polakiem.

Młodzież odegrała kilka scenek rodzajowych, w których symbolicznie przedstawiła losy Polski od czasów jej powstania, poprzez zabory (lekcja języka rosyjskiego), aż do odzyskania niepodległości 11 XI 1918 r., w którym to wydarzeniu przewodnią rolę odegrał Marszałek Józef Piłsudski.

Podczas apelu mogliśmy także usłyszeć muzyczną interpretację takich utworów jak: “Biały krzyż”, “Rozkwitały pąki białych róż” oraz piosenkę przewodnią z filmu “Miasto ’44”.

Apel-11-XI (1)  Apel-11-XI (27)  Apel-11-XI (26)

Apel-11-XI (25)  Apel-11-XI (24)

Apel-11-XI (23)  Apel-11-XI (16)

Apel-11-XI (17)  Apel-11-XI (22)  Apel-11-XI (7)

Apel-11-XI (20)  Apel-11-XI (18)  Apel-11-XI (15)

Apel-11-XI (14)  Apel-11-XI (13)

Apel-11-XI (12)  Apel-11-XI (11)

Apel-11-XI (10)  Apel-11-XI (9)

Apel-11-XI (8)  Apel-11-XI (6)

Apel-11-XI (3)  Apel-11-XI (2)  Apel-11-XI (4)

Apel-11-XI (5)  Apel-11-XI (28)