Dzień Edukacji Narodowej 14 X 2015


14 X 2015 r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji samorząd uczniowski zorganizował w auli szkolnej uroczystą akademię, w której wzięli udział – pan starosta Andrzej Stolpa, dyrekcja szkoły, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, a także uczniowie klas 1 gimnazjum i liceum oraz przedstawiciele pozostałych klas.

DEN2

Uczestników uroczystości powitali Karolina Iwańczyk (3c1) i Wojciech Kowalski (3w). Następnie głos zabrał przewodniczący zarządu SU Jan Gutkowski (3a2), który, zwracając się do grona pedagogicznego, powiedział m.in.:
“Wychowawcy i Nauczyciele, w imieniu społeczności uczniowskiej chcę złożyć Wam najszczersze podziękowania za Wasz wysiłek, Wasze starania, Waszą cierpliwość. Uczycie nas, jak rozwiązywać małe i duże problemy, jak należy zachowywać się w różnych sytuacjach życiowych oraz jak szanować innych. To Wy, obok naszych rodziców, kształtujecie naszą wrażliwość i umysły. To dzięki Wam będziemy w stanie sprostać wymaganiom przyszłości oraz temu, co nas czeka w dorosłym życiu. Drodzy Wychowawcy i Nauczyciele, z całego serca dziękujemy Wam za wiedzę, którą się z nami dzielicie, gdyż jest to najpiękniejszy dar, który można ofiarować […]”.

DEN3 DEN4

Słowa podziękowań skierował również do dyrekcji i pracowników obsługi; natomiast swoim koleżankom i kolegom życzył energii i zapału do nauki:) Po przemówieniu uczniowie wręczyli nauczycielom symboliczne róże.

 DEN5 DEN6

DEN7 DEN8

Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie pana starosty Andrzeja Stolpy – podziękował on pedagogom za zaangażowanie w codzienną pracę z uczniami, a następnie wraz z panem dyrektorem Ryszardem Buczyńskim wręczył nagrody 44 uczniom, którzy w roku szkolnym 2014/2015 odnieśli znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz sporcie.

DEN9 DEN10 DEN11

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich osób związanych z oświatą – nauczycieli, pracowników szkoły, ale także uczniów. Z tej okazji nauczyciele przygotowali dla uczniów niespodziankę – prezentację swoich zdjęć z czasów, kiedy sami byli uczniami czy nawet przedszkolakami. Zdjęcia te będą przedmiotem konkursu ,,Tacy byliśmy jeszcze wczoraj”.

DEN12

Akademię zakończył program artystyczny przygotowany przez Koło Kultury Żywego Słowa pod kierunkiem pani Teresy Dworeckiej oraz zespół muzyczny “Buczące rysie”. Koło teatralne zaprezentowało przedstawienie pt.”Skąd wziął się nauczyciel na świecie” oraz skecz “Wywiadówka” kabaretu Hrabi, natomiast zespół muzyczny piosenki: Another Brick in the Wall (Pink Floyd), We Will Rock You (Queen), Kryzysowa narzeczona (Lady Pank) i Rolling in the Deep (Adele).

DEN13 DEN14 DEN15