Projekt PEACE


W dniach 5-9 X 2015 r. w ramach projektu PEACE (People’s Enthusiasm Acting for Cultural Education) gościliśmy w szkole studentów-wolontariuszy: Meksykankę Leslie Lyvę i Pakistańczyka Usamę Kamrana. Projekt PEACE jest organizowany przez komitet lokalny studenckiej organizacji AIESEC działającej przy SGH w Warszawie, z którym nasza szkoła współpracuje już 17 lat. Najważniejszymi celami projektu są: promowanie idei współpracy międzynarodowej, szerzenie tolerancji, przełamywanie stereotypów, zachęcanie do poznawania świata i do nauki języków obcych, kreowanie dobrego wizerunku Polski w świecie oraz innych krajów w Polsce.

Leslie Lyva Usama Kamran

Leslie i Usama przeprowadzili w każdej z grup języka angielskiego lekcje kulturoznawstwa, w trakcie których prezentowali swoje kraje, kultury, obyczajowość. Dzięki tym zajęciom uczniowie mieli niepowtarzalną okazję poznania obcych nam kultur oraz doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

 Zajęcia Zajęcia Zajęcia

Zajęcia Zajęcia

Koordynatorem projektu jest pani wicedyrektor Ewa Koperska.

Studentów gościli w swoich domach Karolina Piechocka (3w) i Konrad Grzybowski (2a1).

Karolina Piechocka i Usama Kamran Leslie Lyvę gościła rodzina Konrada Grzybowskiego