Zmiany nazwy szkoły

Alma Mater wśród płońskich szkół ma bogatą, 90-letnią historię. W ciągu tych dziewięćdziesięciu lat szkoła w wyniku różnych okoliczności polityczno-społecznych zmieniała swoją nazwę aż 16 razy. Poniżej przedstawiamy Państwu krótkie kalendarium zmian nazw szkoły. Liczymy, że pomoże ono poznać bliżej niezwykłą i przez wielu docenianą placówkę oświatową znajdującą się w niewielkim powiecie na północnym Mazowszu.

1917 r. – Powstaje gimnazjum, które początkowo jest szkołą koedukacyjną. Niestety, nie zachowała się z tego czasu żadna pieczątka.

1922 r.- Dokonanie podziału gimnazjum na dwie szkoły, które w nazwie swej miały przymiotnik „męskie” lub „żeńskie”. Od tej chwili wyróżniano 8-io klasowe Męskie Gimnazjum Humanistyczne Polskiej Macierzy Szkolnej w Płońsku oraz 8-io klasowe Żeńskie Gimnazjum Humanistyczne Polskiej Macierzy Szkolnej w Płońsku.

1925 r.– Zmiana poprzedniej nazwy szkoły na Gimnazjum Męskie Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Płońsku oraz Gimnazjum Żeńskie Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Płońsku.

1929 r. – ponowne połączenie obu szkół w jedną, co znajduje swój wyraz w nazwie: Gimnazjum Koedukacyjne Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Płońsku.

1932r. – Wraz z przejęciem prowadzenia gimnazjum od Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Płońsku przez Magistrat miasta Płońska, zmianie uległa też nazwa szkoły, od tej chwili szkoła przyjmuję nazwę Gimnazjum Koedukacyjne Magistratu miasta Płońska w Płońsku.

24 października 1935 r. – szkoła otrzymuję imię generała Bronisława Pierackiego. Oznaczała to oczywiście zmianę w nazwie dotychczas używanej. Pieczęcie z nową nazwą szkoły odnajdujemy w dokumentach z 1936 r. Widnieje na niej napis Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne im. gen. Bronisława Pierackiego w Płońsku.

1945/1946 r. – W końcowej fazie drugiej wojny światowej, po wyzwoleniu Płońska spod okupacji niemieckiej, szkoła rozpoczęła działalność. Powrót do przedwojennej nazwy nie był jednak możliwy. Nowe władze dokonały więc pewnej korekty w nazwie szkoły, usuwając z niej imię i nazwisko Patrona. Pieczątki i pieczęć pochodzące z dokumentów z roku 1945/1946 potwierdzają ten fakt, gdyż napisane jest na nich: Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne w Płońsku.

Na świadectwach ukończenia Gimnazjum Ogólnokształcącego z roku 1946 i tylko z 1946, pojawiły się pieczątki zawierające nazwę: Miejskie Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne w Płońsku.

1946/1947 – Przejęcie szkoły przez Państwo. Fakt ten znajduje swój wyraz w kolejnej zmianie jej nazwy. Tym razem dodano przymiotnik „Państwowe”. Takie pieczęciei pieczątki widnieją już na dokumentach z roku szkolnego 1946/1947. Szkoła nazywa się: Państwowe Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne w Płońsku.

1949 r.- dokonanie kolejnej zmiany, co wiązało się zapewne z reformą systemu edukacji i zanikaniem klas gimnazjalnych. Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca stopnia licealnego w Płońsku – oto nowa nazwa szkoły.

1952 r. – dokonano kolejnej zmiany w nazwie szkoły, co znajduje potwierdzenie na kserokopiach pieczęci i pieczątek szkoły używanej w latach 1952–1956. Widnieje na nich napis: Ogólnokształcąca Szkoła Stopnia Licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płońsku.

1956 r. – ponowna zmiana nazwy szkoły. Tym razem użyto nazwy, która przetrwa, choć nie bez zmian do czasów obecnych. Liceum Ogólnokształcące w Płońsku.

W 1967 r. – szkoła otrzymuje imię Henryka Sienkiewicza. Oznaczało to oczywiście konieczność dokonania zmiany w nazwie. Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Płońsku.

1979 r. utworzenie Zespołu Szkół w Płońsku, w którego skład weszły: Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku, Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących Zaoczne w Płońsku, Liceum Ekonomiczne Zaoczne w Płońsku, Średnie Studium Zawodowe w Płońsku.

Po zamknięciu szkół wieczorowych i zaocznych w skład Zespołu Szkół, który istniał dalej, wchodziło Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

1995 r. – Formalne zaprzestanie istnienia Zespołu Szkół. W rzeczywistości zakończył działanie kilka lat wcześniej wraz z likwidacją Zasadniczej Szkoły Zawodowej, która została przeniesiona do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Płońsku. Na mocy decyzji Kuratorium Oświaty w Ciechanowie liceum w Płońsku zostało oznaczone rzymską cyfrą „I”. Powstaje I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Płońsku.

1 września 2000 r. – powołano, decyzją władz Powiatu Płońskiego, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płońsku. Stało się to w wyniku utworzenia przy liceum płońskim Powiatowego Gimnazjum Publicznego. W skład ZSO weszły: I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku oraz Powiatowe Gimnazjum Publiczne przy I Liceum Ogólnokształcącym w Płońsku.

23 VI 2010 r. – na mocy uchwały nr XLIV/341/2010 Rady Powiatu Płońskiego Powiatowe Gimnazjum Publiczne otrzymało imię Henryka Sienkiewicza.

1 września 2019 r. – w wyniku reformy sieci szkół, wraz z wygaszeniem Powiatowego Gimnazjum Publicznego, przestaje istnieć Zespół Szkół Ogólnokształcących. Szkoła wraca  do nazwy I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku.