MŁODZI GŁOSUJĄ


Młodzi głosują” – wybory do Parlamentu Europejskiego 2024.
Nasza szkoła ponownie wzięła udział w projekcie edukacyjnym organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej – Młodzi Głosują. Celem projektu jest upowszechnianie wśród młodych osób wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawnego oraz zasadach organizacji wyborów. Uczniowie mieli okazję, by tak jak dorośli, oddać głos na startujące komitety i wyrazić swoje poglądy. Szkolne wybory do Parlamentu Europejskiego cieszyły się dużym zainteresowaniem.
W ramach projektu odbyły się także warsztaty poświęcone tematyce eurowyborów 2024 i Unii Europejskiej przeprowadzone przez p. Karinę Kmiecińską, p. I.Całę i p. Krzysztofa Jarosiewicza.
Projekt przygotowali uczniowie klasy 2B i 1A pod kierunkiem p. Kariny Kmiecińskiej.