DBI 2024


6 lutego 2024 r. obchodzimy kolejną edycję Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI). Hasło przewodnie brzmi: ,,Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. W ramach tegorocznych obchodów DBI w szkole  wdrożone są działania zmierzające do uwrażliwienia społeczności szkolnej na bezpieczeństwo w sieci. Na lekcjach wychowawczych będziemy rozmawiać nt.: Chill w realu – moje korzyści z bycia offline. Natomiast na lekcjach informatyki, realizowane będą kursy, kończące się certyfikatem w tematyce:

1. Cyberprzemoc w szkole – jak reagować i zapobiegać?
2. Cyberzagrożenia. Jak nie dać się zhakować?
3. Cyfrowe ślady i wizerunek online.
4. Fake news, dezinformacja w sieci. Nie daj się wkręcić!
5. Nielegalne i szkodliwe treści w internecie.
6. Prywatność w cyfrowym świecie.
7. Cyfrowa higiena, nadużywanie internetu oraz nowych technologii