NAGRODZENI NAUCZYCIELE


24 października 2023 r. – z okazji Dnia Edukacji Narodowej – w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie odbyła się uroczystość wręczenia nauczycielom resortowych i państwowych odznaczeń. Wśród wyróżnionych byli nauczyciele naszego liceum:

  • Nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty otrzymał pan Krzysztof Jarosiewicz
  • Medale Komisji Edukacji Narodowej: pani Renata Dychto, pan Marek Goliasz, pan Robert Goszczyński, pani Anna Grzelak i pani Justyna Sarzalska
  • Złoty Medal za Długoletnią Służbę: pani Ewa Cała, pani Elżbieta Stroiwąs i pani Iwona Szelągowska
  • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę – pan Andrzej Kowalski

Wszystkim nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.