DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ


W piątek, 13 października 2023 r., świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. W tym roku to dzień wyjątkowy ze względu na 250. rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Uroczysta akademia rozpoczęła się o godz. 11.00 w sali gimnastycznej. Wprowadzone zostały poczty sztandarowe i odśpiewane hymny – państwowy i szkolny. Następnie głos zabrał pan dyrektor Krzysztof Grzymała, który powitał uczestników uroczystości:

· Przewodniczącego Rady Powiatu Płońskiego, pana Dariusza Żelasko


· Naczelnika Wydziału Oświaty, pana Pawła Dychto

· Panią Elżbietę Bąkowską, pełniącą obowiązki Dyrektora Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie, reprezentującą I Mazowieckiego Kuratora Oświaty

· Przewodniczącą Rady Rodziców p. Agnieszkę Klimczewską,

· emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły

· wieloletniego, emerytowanego dyrektora I LO, pana Ryszarda Buczyńskiego

· nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów

W swoim wystąpieniu pan dyrektor zaakcentował długą historię szkoły, w którą wpisane są również trudne wydarzenia – symbol ciągłości wbrew przeciwnościom stanowią, wyeksponowane podczas uroczystości, sztandary Szkoły. Dyrektor podkreślił także rolę atmosfery, relacji, które decydują o sukcesie każdej placówki. 250. lecie KEN-u to także doskonała okazja do podziękowań – dla nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów. Dyrektor Grzymała uwzględnił także rolę Starostwa oraz rodziców jako podmiotów współpracujących z naszym LO. Dzięki staraniom wielu ludzi – życzliwych, otwartych na nowe inicjatywy – możliwa jest współpraca przekładająca się na – kolejne wyzwania, osiągnięcia, sukcesy.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście – pan Dariusz Żelasko, pan Paweł Dychto, pani Agnieszka Klimczewska oraz pani Elżbieta Bońkowska, która odczytała list I Mazowieckiej Wicekurator Oświaty – pani Doroty Skrzypek skierowany do naszej szkolnej społeczności. Głos zabrała również przewodnicząca Młodzieżowej Rady Powiatu – Izabela Kopczyńska oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Jakub Sarzalski. Przedstawiciele SU wręczyli panu dyrektorowi bukiet kwiatów, a nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi – symboliczne róże.


Oficjalną część uroczystości zakończyło wystąpienie pana Ryszarda Buczyńskiego – emerytowanego dyrektora szkoły i historyka, który opowiedział o okolicznościach powstania i roli Komisji Edukacji Narodowej.

Kontynuację refleksji dotyczącej szkoły i wpływu, jaki ma – na nas wszystkich – stanowił program artystyczny. Kompilacja tekstów literackich i muzycznych miała jeden – najważniejszy! – cel: pokazać rolę szkoły, jej wpływ, emocje z nią związane (oczywiście te pozytywne). Warto uczyć się przez całe życie 😉