MATURA 2023


Matury rozpoczęte!

W czwartek, 4 maja 2023 r.  o godz. 900, 158 absolwentów naszego liceum przystąpiło do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym.  Tegoroczni absolwenci są pierwszym rocznikiem 4-letniego liceum, który uczył się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego i  zdawał maturę w nowej formule.

Następnego dnia, 5 maja, maturzyści zdawali egzaminy z wybranych przez siebie języków obcych na poziomie podstawowym, a po weekendowej przerwie, 8 maja – rozwiązywali zadania z matematyki na poziomie podstawowym – to trzeci obowiązkowy przedmiot, do którego muszą przystąpić wszyscy zdający.

W kolejnych dniach odbywały się egzaminy z wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym – każdy uczeń musi przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego, a ma prawo przystąpić do egzaminu łącznie z sześciu przedmiotów dodatkowych.

Pisemna sesja egzaminacyjna trwała do 22 maja.
Ustna część matur – z języka polskiego i języków obcych –  rozpoczęła się 9 maja i trwała do 23 maja. Przeszło ją pomyślnie 100% zdających! Matura ustna wróciła po 3 latach – od 2020 r. była zawieszona ze względu na pandemię koronawirusa.

Wyniki pisemnej części matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 7 lipca 2023 r.