DZIEŃ JĘZYKA NIEMIECKIEGO


Dzień Języka Niemieckiego: apel “Deutschland fur Frieden – piosenki niemieckie dla pokoju”.  

Rozpoczął się on częścią refleksyjną – prezentacją uświetnioną piosenkami w języku niemieckim w wykonaniu Krzysztofa, Hanny i Julii zakończoną apelem Marty:

“Jako młoda osoba, apeluję do Was, Koleżanki i Koledzy, a także Nauczyciele, abyśmy przestali szerzyć nienawiść w świecie i zastąpili ją miłością, przyjaźnią i otwartością na
drugiego cz
łowieka”

W drugiej – swobodniejszej – części spotkania organizatorzy zaprosili uczniów na poczęstunek złożony z niemieckich sałatek i ciast, a serwowany przez uczniów w bawarskich strojach. Atmosfera była jak najbardziej miła.

Apel, poczęstunek oraz wystawka “Rudawy” zostały przygotowane przez uczniów z grupy 2N1p pod opieką pani Ewy Koperskiej, natomiast film na temat stereotypów “Z czym kojarzą Ci się Niemcy” (vide FB szkolny) i gazetka na ten temat, plakat informacyjny, piosenki z radiowęzła  – praca grupy 4N4p oraz wymiana uczniów Płońsk – Hechingen, w której bierzemy udział  i obserwujemy w codziennych relacjach, powstały pod opieką pani Iwony Lewandowskiej.