DZIEŃ KULTURY ANTYCZNEJ


Dzień Kultury Antycznej to przede wszystkim widowisko – spectaculum – przy którym świetnie się bawią i widzowie i aktorzy. Klasa 1B zmierzyła się się z “Chmurami” Arystofanesa jako aktorzy, scenografowie i scenarzyści.

1c wykonała projekt językowy –  Corpus Humanum.
W programie tego Dnia odbyl się takze minitest z wiedzy o filozofii antycznej, który zainteresował widownię😀, najlepsi zostali nagrodzeni wieńcem laurowym 🌿