DBI 2023


W dniu dzisiejszym 7 lutego 2023 roku w Teatrze Palladium w Warszawie odbyła się Gala Dnia Bezpiecznego Internetu 2023, inicjująca szereg inicjatyw podejmowanych w całej Polsce mających na celu, poszerzanie wiedzy w zakresie profilaktyki zagrożeń online i edukacji cyfrowej.  

Tradycją naszej szkoły jest aktywny udział w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu.

W bieżącym roku, w miesiącu lutym i marcu, zaplanowaliśmy szereg inicjatyw:

  1.  Uczestniczenie młodzieży  w lekcjach online, udostępnionych przez ogólnopolskiego organizatora DBI nt.: Jak odróżnić fake od newsa?, Cyfrowy ślad – ile można wyczytać o człowieku z otwartych źródeł?, Jak świadomie zarządzać swoim wizerunkiem online? 
  2. Cykl spotkań z prokuratorem nt. Uświadomienie młodzieży konieczności weryfikacji treści zamieszczanych w Internecie, w tym w mediach społecznościowych oraz związanych z tym konsekwencji w zakresie prawnych ocen w świetle przepisów prawa karnego, cywilnego, prawa autorskiego i praw pokrewnych. 
  3. Akcję informacyjną na terenie szkoły, z aktywnym udziałem młodzieży, ukierunkowaną na kształtowanie krytycznego podejście do treści zamieszczanych w Internecie i mediach społecznościowych.
  4. Udział nauczycieli w specjalnych webinarach Polskiego Centrum Safer Internet z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, których celem jest prezentacja konkretnych narzędzi i tematów, które mogą być wykorzystane w edukacji cyfrowej oraz w zakresie profilaktyki zagrożeń online.