AKTYWNE SŁUCHANIE


W dniu 23.01. 2023 r. uczniowie klasy 1 E, pod opieką wychowawcy, psychologa i pedagoga specjalnego uczestniczyli w warsztatach poświęconych aktywnemu słuchaniu, które poprowadzili studenci Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem pani dr Katarzyny Rychlickiej – Maraszek – adiunkta w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.

Poniedziałkowe warsztaty były pierwszymi z cyklu spotkań zaplanowanych dla klasy o profilu lingwistyczno – społecznym w ramach współpracy i autorskiego programu opracowanego przez nauczycieli specjalistów naszego liceum we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim .

Warsztaty przebiegały w bardzo przyjaznej atmosferze. Zarówno studenci, jak i licealiści byli usatysfakcjonowani ich przebiegiem. Poziom zaangażowania uczestników oraz uśmiechy na twarzach świadczą niewątliwie o tym, że był to dzień owocny i pełen pozytywnych emocji.