RADA UCZNIÓW


W środę, 5 października, odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie
Rady Uczniów. Rada składa się z członków wszystkich samorządów klasowych i jest organem prawodawczym i opiniującym Samorządu Uczniowskiego.
 

Posiedzenie otworzyła wiceprzewodnicząca SU Zofia Nowakowska, która przedstawiła sprawozdanie z pracy kończącego wkrótce kadencję Zarządu SU i przekazała informacje na temat realizacji bieżących zadań. 

Następnie pani Anna Janiszewska, która do tej pory pełniła wraz z panią Joanną Chojnowską funkcję koordynatora SU, przedstawiła zebranym nowego koordynatora – pana Mateusza Kacprowskiego. 

Rada Uczniów przyjęła uchwałę zmieniającą Regulamin Samorządu Uczniowskiego tak, by uczniowie mogli wybierać drugiego z nauczycieli wspierających pracę SU w powszechnych wyborach (dotychczas wyboru dokonywali tylko członkowie Zarządu).  

Wybory członków nowego Zarządu SU i opiekuna SU odbędą się na przełomie października i listopada – tuż po wyborach do Młodzieżowej Rady Powiatu, o których na koniec spotkania opowiedział zebranym pan Mateusz Kacprowski.