MOBILNOŚĆ UCZNIÓW


Grupa młodzieży biorącej udział w projekcie “Ponadnarodowa mobilność uczniów” rozpoczęła zajęcia przygotowujące do dalszej pracy (także tej w Grecji) nad projektem “Wiedzieć lepiej. Rzetelność i użyteczność informacji kształtujących wizerunek współczesnego świata”. W zajęciach uczestniczą dwie grupy zadaniowe: historyczno-geograficzna oraz ekologiczna.