PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY


W środę, 27 kwietnia 2022 r., odbyły się warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy w szkole, zorganizowane dla uczniów klas pierwszych. Warsztaty prowadzone były przez studentów Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem pani dr Katarzyny Rychlickiej – Maraszek.