DZIEŃ KULTURY ANTYCZNEJ


21 marca to dzień poświęcony kulturze antycznej. Widowisko  “Filozofia starożytna lakonicznie ” w wykonaniu klasy 1B to powrót do przedstawień, które były stałym elementem wcześniejszych Dnia Kultury Antycznej. Obejrzeliśmy projekt, który polegał na krótkim przedstawieniu najważniejszych elementów danego kierunku filozofii starożytnej. Czy udało się to zrealizować? Humor, zaangażowanie i energia świadczą o tym, że tak! Uczniowie klasy 1C wykonali projekt „Corpus humanum” – ciało ludzkie w różnych aspektach: językowym, gramatycznym, biologicznym i kulturowym. Przykłady pracy uczniów zostały zaprezentowane na szkolnym FB. Wybraliśmy się także w małą wirtualną podróż  sentymentalną, prezentując zdjęcia z widowisk wykonanych na Dzień Kultury Antycznej w latach 2008 – 2019.